Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Modalitat: Guitarra

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s’ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTShECTShECTSh
ECTSh
ECTSh
Cultura, pensament i història (fb)
Música i cultura I, II i III

6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II
 
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (fb)
Fonaments d'acústica
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Instrument / veu (ob)
Instrument principal 1 a 8 24
37,5
24
37,5
24
37,5
 24
 37,5
96
150
Formació corporal i comunicació I i II 2
30
2
30
 
 
 
 
4
60
Formació instrumental complementària (ob)
Instrument secundari 1 a 6
4
15
4
15
4
15
 
 
12
450
Improvisació i acompanyament I, II, III 2
30
2
30
2
30
6
90
Improvisació contemporània230230
Transcripció per a guitarra  
 
4
45
 
 
 
 
4
45
Repertori instrumental específic
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Repertori i tècniques de la música contemporània  
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Seminari d'interpretació  
 
 
 
 
 
2
30
2
30
Fonaments de la pràctica interpretativa
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Música de conjunt (ob)
Cambra 1 a 8
4
45
4
45
4
45
4
45
16
180
Cor 1 i 2 2
45
2
45
 
 
 
 
490
Teoria i història (ob)
Anàlisi de la música I
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Taller d'anàlisi I i II  
 
2
22,5
2
22,5
 
 
4
45
Percepció auditiva específica
 
 
2
45
 
 
 
 
2
45
Tècniques compositives  
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Història de la música dels segles XX i XXI
 
 
 
 
4
45
 
 
4
45
Anàlisi de la música dels segles XX i XXI
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Tecnologia musical (ob)
Introducció a la tecnologia musical
2
30
 
 
 
 
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I
 
 
 2
30
 
 
 
 
2
30
Edició de partitures amb mitjans informàtics
 
 
 
 
 
 
2
30
2
30
Matèries optatives (op)
Crèdits optatius
 
 
 
 
6
 90
15
225
21
315
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca
 
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
502,5
60
525
60
495
60
457,5
240
1980