Formació

Format en Cant Gregorià i Música Litúrgica a l’Escolania de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, al Conservatorio Superior de Madrid (Flauta Travessera, Direcció de Cors i Musicologia) i a l’abadia de Solesmes (França).

Enregistraments


 • Joan Pau Pujol.Música para el Corpus. La Grande Chapelle (Dir. Albert Recasens) & Schola Antiqua (Dir. Juan Carlos Asensio). Lauda LAU 007, 2007

 • Antonio Rodríguez de Hita.Missa “O gloriosa virginum”, La Grande Chapelle (Dir. Albert Recasens) & Schola Antiqua (Dir. Juan Carlos Asensio). Lauda LAU 009, 2009

 • Fray Hernando de Talavera. Oficio de la Toma de Granada. Schola Antiqua. Dir. JC Asensio Pneuma 2010

 • Tomás Luis de Victoria. Liturgia de Pascua en el Madrid de los Austrias. Missa Laetatus sum. Ensemble Plus Ultra & His Majestys Sagbutts and Cornetts (dir. Michael Noone) & Schola Antiqua (dir. Juan Carlos Asensio). Archiv Produktion 2011

Recerca


 • La música espanyola i europea en l’època medieval i renaixentista.

 • Evolució de la notació musical en les diferents èpoques.

 • La teoria de la música a l’edat mitjana, la seva historiografia i entorn social i cultural.

 • La Monodia i la Primitiva Polifonia. Interrelacions entre Espanya i Europa en aquesta època

 • El cant pla en el context interpretatiu de la polifonia del primitiu Renaixement.

 • Codicologia litúrgica

 • El primitiu fabordón i la seva improvisació


Projectes de recerca:

 • Proyecto FABRICA (Fabordón, improvisaciones y Contrapunto alla mente). UAB, ESMuC, Univ. de Toulouse (2009-2011)

 • CILengua. Manuscritos visigóticos con notación musical. Centro Internacional de la Lengua Española. San Millán de la Cogolla (2008-2011)

 • The Anatomy of Late-15th- and Early-16th-Century Iberian Polyphonic Music: An Overall Analysis, Philology and Critical Editing of Surviving Repertories — officially started today. It’s already inscribed at FCT-SIG (reference PTDC/CPC-MMU/0314/2014)

 • “SECULORUM: base de datos de fórmulas cadenciales en la salmodia occidental” . Código: Proyecto EHU 13/27


Principals línies en la direcció de projectes finals de carrera i màster

 • Reconstrucció de contextos sonors medievals a partir de les fonts

 • Aspectes de notació i paleografia en els diferents repertoris

 • Relacions entre música i litúrgia

 • Aspectes codicològics de les fonts medievals i del renaixement

 • Traducció i contextualització de la teoria medieval

 • Pràctiques d’alternatim en les seves diferents possibilitats

 • Interpretació directa a partir de les fonts originals

PublicacionsLlibres
 • La notación musical. Madrid, Ed. Alianza Música (en prensa)

 • El Canto Gregoriano. Historia, liturgia, formas… Madrid, Alianza Música, 2003 (reed. 2011)

 • El Códice de Las Huelgas. Introducción, estudio codicológico & Transcripción Musical, Fundación Caja de Madrid. Ed. Alpuerto. Madrid, 2001

 • El Códice de Madrid. Biblioteca Nacional, mss. 20486.  Polifonías del siglo XIII. Fundación Caja de Madrid, Ed Alpuerto, Madrid, 1997Capítols de llibre


 • Encuadernaciones musicales para legajos contables”, Simón Ruiz: banquero, mecenas, fundador. Fundación Museo de las Ferias. Medina del Campo. Valladolid, 2016

 • Música i litúrgia medieval a la Biblioteca de Catalunya (s. IX-XIII) 2016. Textos: Maria Incoronata Colantuono. Entrevistes: Maria Incoronata Colantuono i Antoni Rosell. Coordinació de l’obra: Núria Altarriba

 • “Beato de Liébana, la liturgia hispana y el canto romano-franco: una lectura musical del Apocalipsis”,El Libro de la 50 Semana de Música Religiosa, Cuenca, 2011, p. 32-51.

 • “Thevissitudesof a printed fragment of polyphony”.Pure Gold. Golden Age Sacred Music in the Iberian World.A Homage to Bruno Turner. Ed. Reichenberger, Kassel,  2011, pp. 93-112Articles
Trajectòria

Col·laborador del Répertoire International des Sources Musicals (RISM) i de l’Atelier de Paléographie Musicale de l’abadia de Solesmes.

Des de 1996 és director de Schola Antiqua i, des de 2001, membre del Consiglio Direttivo de l’Associazione Internazionale Studi di Cant Gregorià, investigador associat del CILENGUA i editor de la revista Estudios Gregorianos.

Des 2014 és guionista, presentador y director del programa de Radio Clasica “Sicut Luna Perfecta” dedicat al Cant Gregorià.

Docència

Fins al curs 2009, professor de Musicologia al Conservatorio Superior de Música de Salamanca.

Des de 2003, professor d’Història de la Música Medieval, Notació, Codicologia i Cants Litúrgics Llatins a l’Esmuc.

Des de 2014, professor de Cant Gregorià I Metodologia de la Recerca al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, professor del DAS in Canto Gregoriano de la Università della Svizzera Italiana i del Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej a la Universidad Juan Pablo II de Cracovia.