Currículum Direcció

Currículum de l’especialitat de Direcció (promoció 2014 i següents)

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTS
hECTS
hECTS
hECTSh

ECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III
6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II
 
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Formació instrumental complementària (OB)
Piano 1 a 6 4 15
4
15
4
15
 
 
12
45
Cant 1 a 6 / Instrument de l'orquestra 1 a 64154154151245
Fonètica aplicada al cant I230230
Improvisació i acompanyament I i II230230460
Reducció de partitures I, II i III44544544512135
Musica de conjunt (OB) 
Cor 1
2
45
 
 
 
 
 
 
2
45
Conjunt instrumental 1 i 3222,52  
22,5  
2  
22,5  
 
 
6
67,5
Composició i instrumentació (OB)
Instrumentació i orquestració I, II, III i IV3
45
3
45
3
45
345
12
180
Tècniques compositives I i II 345 3
45 6
90
Percepció auditiva específica
2
45
 
 
2
45
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I i II  
 
3
45
3
45
 
 
6
90
Anàlisi de la música del segles XX i XXI  
 
 
 
 3
 45
3
45
Compositors catalans dels segles XX i XXI  
 
 
 
345  
3
45
Tècnica de la direcció (OB)
Direcció i pràctiques de cor principal 1 a 61252,5  
12
52,5  
12
52,5
36
157,5
Direcció i pràctiques d'orquestra principal 1 a 61252,5 1252,5 1252,5 36157,5
Direcció i pràctiques de cor principal / Direcció i pràctiques d'orquestra principal 7 i 82452,5 2452,5
Formació corporal i comunicació I i II230230460
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical 2  
30  
 
 
 
 
2
30
Edició de partitures amb mitjans informàtics  
 
2  
30  
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I  
230  
 
 
2
30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
3  
45  
9
135
12
180
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca  
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
532,5
60
547,5
60
532,5
60
472,5
240
2085