Direcció i pràctiques d’orquestra principal


   Consulta el pla docent de l'assignatura Direcció i pràctiques d’orquestra principal  

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània