Francesc Pugès

Departament de Música Clàssica i Contemporània

fpuges@esmuc.cat

Improvisació i acompanyament I, monòdics
Improvisació i acompanyament II, monòdics

Francesc Pugès

Formació

Violoncel·lista i pedagog format a l'ESMUC. Els seus interessos en altres estils musicals i en la seva manera d'ensenyar-los el porten a tenir contacte amb CMDL (Centre des musiques Didier Lockwood), Mustradem (Musiques Traditionnelles de Demain), Crisol de cuerda amb Natalie Haas i Alasdair Fraiser, Cello creative workshops amb Eugene Friesen, així com a estudiar alguns graus dels mètodes Willems i Suzuki. 

Publicacions

És l'autor del CD i llibre «Tangram, violoncel a peces» per la comprensió del cello des de perspectives diferents de la música clàssica

Trajectòria

Com a intèrpet, ha estat membre del Brossa quartet de corda des de l'any 2010 fins al 2017 i a l'espectacle “Somnis de sorra” de la Companyia Ytuquepintas. 

Docència

És professor d'improvisació i/o acompanyament i colabora a l'assignatura de didàctica de l'instrument de l'ESMUCParticipa en projectes de creació musical amb persones amb diversitat funcional i també treballa com a professor de violoncel.