Jordi Soler

Departament de Tecnologies i Gestió de la Música

jsoler@esmuc.cat

Tecnologies per a l’educació musical

Soler Jordi

Formació

Jordi Soler té la Diplomatura de Mestre en l’especialitat d’educació musical (UB, 2003), el Títol Superior de Música en l’especialitat d’Etnomusicologia (ESMUC, 2007), el Màster en Pedagogia Musical per a escoles de Música en l’especialitat de pedagogia de l’instrument (UAB, 2008) i el Postgrau en disseny de programes, entorns i materials en suport de les TIC (UOC, 2012). Els seus interessos se centren en l’ús dels recursos tecnològics musicals en la docència i la integració d’alumnat amb necessitats educatives.

Recerca

· Ús de la tecnologia musical en la docència i la integració d’alumnat amb necessitats educatives (des de 2007).
· Membre del grup de Centres Interdisciplinars d’Arts, dins de la Xarxa EMMA de la Diputació de Barcelona (des de 2017).

Publicacions

• CONESA, Francesc; RIBES, Eliseu; SOLER, Jordi; UMBERT, Jordi i altres: Una visió interdisciplinària de l’educació i la pràctica artística. Text publicat per la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.
(https://www.diba.cat/documents/113226/347766056/visioXEMMA.pdf/1697dcb3-c47a-8712-207c-09745dd737ff?t=1635853750889) Barcelona, desembre 2021.

• SOLER, Jordi: Recursos web per treballar l’entrenament auditiu, la lectura i la teoria musical. Càpsula formativa publicada al canal de YouTube d’Educació de la Diputació de Barcelona.
(https://www.diba.cat/web/educacio/-/recursos-web-per-treballar-l-entrenament-auditiu-la-lectura-i-la-teoria-musical) Barcelona, octubre de 2021.

• SOLER, Jordi: La tecnología musical en las escuelas de música, actividades y recursos online. Article publicat al Fòrum Educació musical al XXI (ESMUC).
(en procés de publicació a la pàgina web https://www.esmuc.cat/la-recerca-a-lesmuc/publicacions-esmuc/) Barcelona, juny de 2021.

• MIR, Boris; BES, Ruben; FARGAS, Joan i SOLER, Jordi: Marc per a la millora i la innovació a les escoles municipals de música i arts. Llibre editat per l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.
(https://www.diba.cat/documents/113226/347766056/MarcMilloraEMMA.pdf/2d1a0dfe-afad-90ae-cecb-24a72377b868?t=1613651460325) Barcelona, maig de 2020.

• SOLER, Jordi; DELGADO, Carles: Les TIC a les escoles de música. Article publicat a les pàgines 65-68 de la revista Guix, Elements d’Acció Educativa del número 362 titulada Les TAC per una escola creativa, cooperativa i innovadora, editada per l’editorial Graó. Barcelona, febrer de 2010.

• SOLER, Jordi: Música a internet: un nou patrimoni inèdit a preservar. Article a les pàgines centrals de la Revista Musical Catalana del número 289. Barcelona, novembre de 2008.

Trajectòria

Actualment és Director i Professor de noves tecnologies i piano a l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès del Vallès, on ha desenvolupat l’aula TIC de l’Escola introduint les tecnologies a l’aprenentatge musical dels alumnes a partir dels 6 anys, i impartint assignatures d’informàtica musical.

És propietari del segell discogràfic i editorial Eufònic amb col·leccions de música popular i infantil. També participa en conjunts musicals com a pianista i teclista.

Docència

Des del 2015, és professor del Departament de Tecnologies i Gestió de la Música de l'ESMUC.

• Màster en Musicoteràpia, Esmuc (des de 2021). Assignatura Recursos tecnològics: Eines bàsiques i Aplicacions clíniques

• Màster de Pedagogia per a músics, Esmuc (des de 2022).

• Grau de Pedagogia, Esmuc (des de 2015).

• Informàtica musical i piano, Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès del Vallès (des de 2007).