Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Modalitat: Piano

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTShECTShECTShECTShECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III
6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica  
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica

 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 28
37,5
28
37,5
28
37,5
 27
37,5
11
165
Formació corporal i comunicació 2
30
2
30
 
 
 
 
4
60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6
4
15
4
15
4
15
 
 
12
45
Improvisació i acompanyament per a pianistes I, II, III 3
45
3
45
3
45
9
135
Improvisació contemporània230230

Repertori instrumental
específic
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Repertori i tècniques de la música contemporània  
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Seminari d'interpretació  
 
 
 
 
 
2
30
2
30
Fonaments de la pràctica interpretativa
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Musica de conjunt (OB) 
Cambra 1 a 7 4
45
4
45
4
45
2
22,5
14
157,5
Cor 1
2
45
 
 
 
 
 
 
2
45
Lied 1 i 2
 
 
2
22,5
2
22,5
 
 
4
45
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I  
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Taller d'anàlisi I i II  
 
2
22,5
2
22,5
 
 
2
45
Percepció auditiva específica
 
 
2
45
 
 
 
 
2
45
Història de la música del segle XIX
 
 
 
 
 
 
4
45
4
45
Tecnologia musical (OB)

Introducció a la tecnologia musical
 
 
2
30
 
 
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I
 
 
2
30
 
 
 
 
2
30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
3
 45
12
180
15
225
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca
 
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
442,5
60
457,5
60
442,5
60
420
240
1762,5