Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Modalitat: Percussió

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTS
hECTShECTSh
ECTSh
ECTSh
Cultura, pensament i història (fb)
Música i cultura I, II i III
6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II  
 
 
 
4 60  
 
4 60
Llenguatges i tècnica de la música (fb)
Fonaments d'acústica  
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical 4 45  
 
 
 
 
 
4 45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Instrument / veu (ob)
Instrument principal 1 a 8
23
37,5
25
37,5
23
37,5
 23
 37,5
94
150
Instrument complementari 1 a 6
4
15
4
15
4
15
 
 
12
45
Formació corporal i comunicació I i II 2
30
2
30
 
 
 
 
4
60
Formació instrumental complementària (ob)
Instrument secundari 1 a 4
 
 
4
15
4
15
 
 
8
30
Improvisació i acompanyament I, II, III 2
30
2
30
2
30
6
90
Improvisació contemporània230230
Repertori instrumental específic  
 
 
 
3 45  
 
3 45
Repertori i tècniques de la música contemporània  
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Seminari d'interpretació
 
 
 
 
 
 
2
30
2
30
Fonaments de la pràctica interpretativa
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Música de conjunt (ob)
Grans conjunts 1 a 7 2
45
4
90 
 4
90
4
 90
14
315
Conjunt instrumental 1 i 2  
 
 
 
2
45
2
45
4
90
Pràctica d'orquestra 1 i 2
4
90
2
45
 
 
 
 
6
135
Cor 1
2
45
 
 
 
 
 
 
2
45
Cambra 1 a 8 4
45
4
45
 4
45
4
 45
16
180
Teoria i història (ob)
Anàlisi de la música I
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Tecnologia musical (ob)
Introducció a la tecnologia musical  
 
 2 30  
 
 
 
2 30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I  
 
 2
30
 
 
 
 
2
30
Matèries optatives (op)
Crèdits optatius
 
 
 
 
3
 45
12
180
15
225
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca
 
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau  
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
562,5
60
502,5
60
532,5
60
517,5
240
2115