Igualtat

L’ESMUC vol ser un referent en el respecte dels drets fonamentals de les persones, i s’ha compromès a prevenir i eradicar qualsevol discriminació per raó de sexe i d’orientació sexual o situacions d’assetjament sexual que puguin tenir lloc dins l’àmbit de l’Escola.

Amb el protocol antiassetjament, s’estableixen els mecanismes per protegir membres de la comunitat ESMUC i avançar cap a una societat més justa, cívica i respectuosa amb els drets i la dignitat de les persones.

L’ESMUC contra l’assetjament sexual i la discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual i d’identitat i/o expressió de gènere

Què és l’assetjament sexual?

Qualsevol comportament, físic o verbal, que tingui el propòsit o efecte d’atemptar contra la llibertat sexual d’una persona. En especial quan es produeix en una situació de prevalença o intimidació.

Comportaments que poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament sexual

Comportaments verbals:

 • Comentaris sexuals obscens

 • Bromes sexuals ofensives

 • Llenguatge obscè

 • Difusió de rumors sobre la vida sexual d’una persona

 • Requeriments sobre desitjos o fantasies sexuals

 • Comentaris sobre el cos o l’aparença física d’altri

 • Exhibició de pràctiques o capacitats sexuals

 • Invitació insistent a participar en activitats socials fora de l’Escola Superior de Música de Catalunya

 • Invitació reiterada a cites compromeses i trobades amb expectativa sexual

 • Suggerir intercanvi de favors amb finalitat sexual

Comportaments físics:

 • Mirades lascives

 • Gestos obscens

 • Ús de qualsevol material gràfic de contingut sexual explícit

 • Contacte físic deliberat de qualsevol mena

 • Tocament de forma intencionada o suposadament accidental

Què és la discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual i d’identitat i/o expressió de gènere?

Qualsevol comportament inadequat basat o realitzat en funció del gènere, l’orientació sexual, la identitat i/o l’expressió de gènere.

Comportaments que poden evidenciar l’existència de discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual i d’identitat i/o expressió de gènere 

 • Discriminació laboral pel fet de ser dona

 • Discriminació per motiu de gènere i/o opció sexual en l’aplicació dels drets laborals i específicament les mesures de conciliació personal i laboral

 • Actituds condescendents i/o paternalistes

 • Menyspreu per raó de sexe i/o orientació sexual

 • Formes ofensives d’adreçar-se a una persona

 • Menystenir les capacitats, habilitats o competencial intel·lectual d’una persona per raó de gènere

 • L’ús de bromes o comentaris sexistes

 • L’assignació de tasques absurdes, impossibles d’assolir o l’impediment de l’accés als mitjans i recursos necessaris per a desenvolupar-la per motius de gènere i/o orientació sexual

 • Denegació arbitrària de permisos o beneficis als quals la persona treballadora té dret

 • Negar-se a anomenar a una persona com ella desitja (nom sentit, ús d’articles o pronoms corresponents al gènere amb el qual s’identifica).

El compromís de l’ESMUC en la prevenció, la detecció i l’adopció de mesures contra l’assetjament i la discriminació per raó de gènere,  d’orientació sexual i d’identitat i/o expressió de gènere 

Garantir els següents principis en qualsevol procediment d’assetjament i discriminació:

 • Respecte i protecció

 • Confidencialitat

 • Dret a la informació i al testimoni de les persones afectades

 • Suport de persones formades específicament

 • Diligència i celeritat

 • Tracte just

 • Protecció davant possibles represàlies

En el cas que s’acrediti qualsevol cas d’assetjament sexual o discriminació, a la persona responsable se li aplicarà una sanció qualificada com a molt greu en les previsions disciplinàries i podrà ser acomiadada en el cas del personal o expulsada en el cas de l’alumnat.

Què puc fer si pateixo alguns tipus d’assetjament

La comissió antiassetjament

Està formada per:

 • La Direcció General
  Núria Sempere

 • Dues persones de les Associacions d’Estudiants
  Ana Nicolás
  Llum Colomer

 • Dues persones de la plantilla de l’ESMUC, una de les quals ha de pertànyer al col·lectiu del professorat i l’altra al d’administració i serveis
  Marc Heilbron
  Maria Franch

 • Una persona representant del Comitè d’Empresa
  Carme Sediles

El protocol antiassetjament

Pla d’Igualtat de l’ESMUC

El primer Pla d’Igualtat de l’ESMUC es va aprovar el maig de 2015. En aquests moments s’està elaborant el segon Pla d’Igualtat.