Igualtat

L’ESMUC vol ser un referent en el respecte dels drets fonamentals de les persones, i s’ha compromès a prevenir i eradicar qualsevol discriminació per raó de sexe i d’orientació sexual o situacions d’assetjament sexual que puguin tenir lloc dins l’àmbit de l’Escola.

Amb el protocol antiassetjament, s’estableixen els mecanismes per protegir els membres de la comunitat ESMUC i avançar cap a una societat més justa, cívica i respectuosa amb els drets i la dignitat de les persones.

L’ESMUC contra l’assetjament sexual i la discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual i d’identitat i/o expressió de gènere

Què és l’assetjament sexual?

Qualsevol comportament, físic o verbal, que tingui el propòsit o efecte d’atemptar contra la llibertat sexual d’una persona. En especial quan es produeix en una situació de prevalença o intimidació.

Comportaments que poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament sexual

Comportaments verbals:

 • Comentaris sexuals obscens

 • Bromes sexuals ofensives

 • Llenguatge obscè

 • Difusió de rumors sobre la vida sexual d’una persona

 • Requeriments sobre desitjos o fantasies sexuals

 • Comentaris sobre el cos o l’aparença física d’altri

 • Exhibició de pràctiques o capacitats sexuals

 • Invitació insistent a participar en activitats socials fora de l’Escola Superior de Música de Catalunya

 • Invitació reiterada a cites compromeses i trobades amb expectativa sexual

 • Suggerir intercanvi de favors amb finalitat sexual

Comportaments físics:

 • Mirades lascives

 • Gestos obscens

 • Ús de qualsevol material gràfic de contingut sexual explícit

 • Contacte físic deliberat de qualsevol mena

 • Tocament de forma intencionada o suposadament accidental

Què és la discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual i d’identitat i/o expressió de gènere?

Qualsevol comportament inadequat basat o realitzat en funció del gènere, l’orientació sexual, la identitat i/o l’expressió de gènere.

Comportaments que poden evidenciar l’existència de discriminació per raó de gènere, d’orientació sexual i d’identitat i/o expressió de gènere 

 • Discriminació laboral pel fet de ser dona

 • Discriminació per motiu de gènere i/o opció sexual en l’aplicació dels drets laborals i específicament les mesures de conciliació personal i laboral

 • Actituds condescendents i/o paternalistes

 • Menyspreu per raó de sexe i/o orientació sexual

 • Formes ofensives d’adreçar-se a una persona

 • Menystenir les capacitats, habilitats o competencial intel·lectual d’una persona per raó de gènere

 • L’ús de bromes o comentaris sexistes

 • L’assignació de tasques absurdes, impossibles d’assolir o l’impediment de l’accés als mitjans i recursos necessaris per a desenvolupar-la per motius de gènere i/o orientació sexual

 • Denegació arbitrària de permisos o beneficis als quals la persona treballadora té dret

 • Negar-se a anomenar a una persona com ella desitja (nom sentit, ús d’articles o pronoms corresponents al gènere amb el qual s’identifica).

El compromís de l’ESMUC en la prevenció, la detecció i l’adopció de mesures contra l’assetjament i la discriminació per raó de gènere,  d’orientació sexual i d’identitat i/o expressió de gènere 

Garantir els següents principis en qualsevol procediment d’assetjament i discriminació:

 • Respecte i protecció

 • Confidencialitat

 • Dret a la informació i al testimoni de les persones afectades

 • Suport de persones formades específicament

 • Diligència i celeritat

 • Tracte just

 • Protecció davant possibles represàlies

En el cas que s’acrediti qualsevol cas d’assetjament sexual o discriminació, a la persona responsable se li aplicarà una sanció qualificada com a molt greu en les previsions disciplinàries i podrà ser acomiadada en el cas del personal o expulsada en el cas de l’alumnat.

Què puc fer si pateixo alguns tipus d’assetjament

La comissió antiassetjament

Està formada per:

 • La Direcció General

 • Dues persones de les Associacions d’Estudiants

 • Dues persones de la plantilla de l’ESMUC, una de les quals ha de pertànyer al col·lectiu del professorat i l’altra al d’administració i serveis

 • Una persona representant del Comitè d’Empresa