Publicat el 28 de juliol de 2023

Comparteix a:

Aprovada la primera aliança d’universitats europea dedicada a l’àrea de música i art: IN.TUNE

Esmuc In.tune 1 1

L’ESMUC, juntament amb set universitats i centres d’ensenyaments superiors europeus, forma part del projecte IN.TUNE- Innovative Music & Art Universities in Europe, la primera aliança universitària del continent d’institucions dedicades als ensenyaments artístics superiors. La iniciativa es fa conjuntament amb els següents centres: Taideyliopisto – Sibelius-Akatemia (Helsinki), Norwegian Academy of Music (Oslo), Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag (La Haia), Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti (Bucarest), Univerzitet umetnosti u Beogradu (Belgrad), MDW – Universitåt fur Musik und darstellende Kunst Wien (Viena), Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris. La iniciativa rep el suport financer del programa Erasmus+ de la Unió Europea.


IN.TUNE vol donar resposta als reptes als quals s’enfronten actualment els ensenyaments superiors de música i altres arts. Els ràpids avanços tecnològics i els canvis en les condicions de sector artístic exigeixen que les institucions educatives explorin com poden oferir programes que preparin als estudiants per a una vida professional en constant evolució.

Gràcies a aquesta aliança, el projecte IN.TUNE permetrà incrementar la mobilitat internacional de l’alumnat, del professorat i del personal d’administració i de serveis. També fomentarà un currículum d’estudis compartit per les vuit institucions, dissenyar assignatures i altres unitats docents híbrides, presencials i virtuals alhora. Finalment, la iniciativa permetrà augmentar les competències digitals de la comunitat acadèmica i del personal d’administració i de serveis.

Projecte de col·laboració

Les institucions que formen part del projecte IN.TUNE s’han vinculat entre elles després d’experiències prèvies conjuntes. La conjunció d’aquests centres superiors també ha estat possible perquè tenen un lideratge amb visió de futur i perquè entre totes mantenen un equilibri geogràfic en el continent.

L’Escola Superior de Música de Catalunya té diferents experiències prèvies en projectes europeus. Actualment, forma part de l’Associació Europea de Conservatoris (AEC), de l’International Benchmarking Group (IBG) i de l’European League of Institutes of the Arts (ELIA).

Les Universitats Europees són aliances transnacionals que agrupen institucions d’ensenyament superior en una estratègia conjunta de cooperació a llarg termini. El projecte, aprovat el passat 3 de juliol per la Comissió Europea, va atreure 65 propostes diferents, que implicaven unes 500 institucions d’arreu d’Europa, de les quals se’n van acceptar 30.

Partners del projecte

El projecte compta també amb un grup d’institucions associades que exerciran funcions específiques proporcionant a l’aliança un suport extra i experiència en diversos temes, creant ponts amb les comunitats locals o amb l’àmbit professional i altres disciplines. A més, IN.TUNE es beneficiarà de la implicació dels socis com a plataformes per a difondre informació sobre el contingut, les activitats i els resultats de l’aliança a un públic més ampli, dins i fora del sector creatiu i cultural.

Els partners del projecte IN.TUNE són els següents:

AEC (Association Européene des Conservatoires.
City of Helskinki (CoH).
Finnish Society for Music Education (FiSME).
Belgrade Festivals Centre (CEBEF).
Mad Head Games Doo (MHG).
Telemark Research Institute (TRI).
Union of Composers and Musicologists of Romania (UCMR).
Philharmonie de París.
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique.
Verein zur Förderung der Musik (SUPERAR).
Musethica (MUS).
L’Auditori de Barcelona.
Intitut del Teatre.
Stichting AMARE (SA).
Dutch national Unesco Commission (DUC).
Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music (UNTAM).
Society for Artistic Reearch (SAR).
Tuning Academy (TA).
International Benchmarking Group (IBG)

Més informació:
European Universities IN.TUNE
European Universities IN.TUNE