Treballa a l’ESMUC

Convocatòria ordinària de selecció per a la provisió de llocs de treball (professor/a de percussió històrica i d’assignatures relacionades amb l’especialitat)
Convocatòria temporal de selecció per a la provisió de llocs de treball (professor/a substitut/a de guitarra de música moderna)

Termini: Presentació de candidatures del 15 al 29 de setembre

Bases reguladores

Convocatòria temporal de selecció per a la provisió de llocs de treball (professor/a substitut/a de trompa natural)

Termini: Presentació de candidatures del 15 al 29 de setembre

Bases reguladores