Treballa a l’ESMUC

Convocatòria extraordinària de selecció per a la provisió dels llocs de treball en situació d’interinatge o contractació temporal posterior a 2016

Bases generals
Errors materials bases generals
Annex III-Plantilla programa d’assignatura
Annex IV-Models declaracions responsables
Annex V-Sol·licitud adaptació convocatòria

Termini: Presentació candidatures del 13 de juliol a l’1 d’agost (inclosos)
Tècnic/a de manteniment general
Tècnic/a superior d’audiovisuals

Bases específiques Tècnic/a de manteniment general
Bases específiques Tècnic/a superior d’audiovisuals


Termini: Presentació candidatures de l’1 al 20 de juny (inclosos)
Bases específiques professorat CiC, TiGM i EiMA
Bases específiques professorat MA
Bases específiques professorat Violí jazz i Trombó JiMM

Calendari proves contrabaix històric i violone
Llista definitiva candidatures admeses i excloses contrabaix històric i violone

Calendari proves violí jazz
Llista definitiva candidatures admeses i excloses violí jazz
Comitè de selecció proves violí jazz

Resolució calendari trombó JiMM
Llista definitiva candidatures admeses i excloses trombó JiMM


Termini: Presentació candidatures del 12 de juny a l’1 de juliol (inclosos)
Bases específiques professorat Composició JiMM, Combos JiMM, Piano Jazz
Bases específiques professorat Combos Jazz, Saxòfon Jazz
Bases específiques Combos Jazz, Improvisació i acompanyament Jazz, Improvisació altres àmbits
Errors materials professorat de Combo, Improvisació i acompanyament
Bases específiques Combos MM, Improvisació i acompanyament MM
Errors materials bases específiques professorat de Combo, Improvisació i acompanyament
Bases específiques Guitarra Flamenco, Conjunt Flamenco

Calendari convocatòries
Composició JiMM, Combos JiMM, Piano Jazz
Combos Jazz, Saxòfon Jazz
Combos Jazz, Improvisació i acompanyament Jazz, Improvisació altres àmbits
Combos MM, Improvisació i acompanyament MM

Comitè de selecció convocatòries JiMM

Llista definitiva candidatures admeses Combos Jazz, Saxòfon Jazz
Llista provisional candidatures admeses Composició JiMM, Combos JiMM, Piano Jazz
Llista provisional candidatures admeses Combos Jazz, Improvisació i acompanyament Jazz, Improvisació altres àmbits
Llista provisional candidatures admeses Combos MM, Improvisació i acompanyament MM
Llista provisional candidatures admeses Guitarra Flamenco, Conjunt Flamenco
Llista definitiva candidatures admeses i excloses EiMA
Llista definitiva candidatures admeses i excloses TiGM
Llista definitiva candidatures admeses i excloses CiC

Calendari EiMA
Comitè de selecció EiMA
Calendari i Comitè de selecció TG01 a TG06
Calendari i Comitè de selecció CC01 i CC04
Calendari i Comitè de selecció TG07

Resultats definitius 1a fase EiMA
Resultats provisionals 1a fase TiGM

Borsa de treball auxiliars personal administratiu i de serveis
Administratiu/iva Recursos Humans