Treballar a l’ESMUC

Convocatòria extraordinària de selecció per a la provisió dels llocs de treball en situació d’interinatge o contractació temporal posterior a 2016
Convocatòria ordinària de selecció per a la provisió de llocs de treball (professor/a de fagot i professor/a de trompeta de Música Clàssica i Contemporània)
Convocatòria ordinària de selecció per a la provisió de llocs de treball (PSD Bateria Jazz)

Termini: Presentació de candidatures del 20 de maig al 8 de juny (inclosos)

Bases reguladores