Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Modalitat: Orgue

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s’ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTShECTShECTShECTShECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III
6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II
 
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Instrument / Veu (OB)

Instrument principal 1 a 8
28
37,5
28
37,5
28
37,5
 28
 37,5
112
150
Formación corporal y comunicación I y II 2
30
2
30
 
 
 
 
4
60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6
4
15
4
15
4
15
 
 
12
450
Improvisació i acompanyament I, II, III i IV 2
30
2
30
2
30
2
30
8
120
Repertori instrumental específic  
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Baix continu I i II  
 
2
30
2
30
 
 
4
60
Fonaments de la pràctica interpretativa
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Musica de conjunt (OB) 
Cambra 1 a 7
2
22,5
4
45
4
45
4
45
14
157,5
Cor 1 i 2
2
45
2
45
 
 
 
 
4
90
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I  
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Anàlisi de la música antiga
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Taller d'anàlisi  
 
 
 
2
22,5
 
 
2
22,5
Percepció auditiva específica
 
 
2
45
 
 
 
 
2
45
Història de la música del segle XVIII  
 
 
 
 
 
4
45
4
45
Tècniques compositives  
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical
 
 
2
30
 
 
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I
 
 
 
 
 
 
 2
30 
2
30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
6
 90
9
135
15
225
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca
 
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
450
60
487,5
60
450 60
382,5
240
1770