Currículum Interpretació Música Antiga

Modalitat

Arpes històriques, Clavicèmbal, Fortepiano, Instruments de corda polsada.

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTShECTShECTShECTSh
ECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III
6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional  
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II
 
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical 4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general 3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 24
37,5
24
37,5
23
37,5
 24
 37,5
95
150
Formació corporal i comunicació I i II 2
30
2
30
 
 
 
 
4
60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4
15
4
15
4
15
 
 
12
45
Baix continu I, II, III i IV * Tecla / Corda 4
60
4
60
 
 
 
 
8
120
Improvisació i ornamentació I *
 
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Repertori de la música antiga
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Cant pla
 
 
4
45
 
 
 
 
4
45
Afinacions històriques * / Afinacions del teclat * (segons modalitat)  
 
3
30
 
 
 
 
3
30
Musica de conjunt (OB) 
Grans conjunts 1 a 7
2
45
4
90
4
90
4
90
14
315
Cor 1
2
45
 
 
 
 
 
 
2
45
Cambra 1 a 7 2
22,5
4
45
4
45
4
45
14
157,5
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música antiga
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Taller d'anàlisi de la música antiga  
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Metodologies d'investigació musical I  
 
 
 
 
 
4
22,5
4
22,5
Organologia
 
 
3
30
 
 
 
 
3
30
Notació i edició II
 
 
 
 
4
45
 
 
4
45
Fonts històriques de la interpretació de la música antiga / Fonaments de la pràctica interpretativa  
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Història de la música del segle XVII
 
 
 
 
 
 
4
45
4
45
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical
 
 
2
30
 
 
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I
 
 
 
 
 2
30
 
 
2
30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
3 45 9
135
12
180
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca
 
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
525
60
502,5
60
547,5
60
435
240
2010