Currículum Interpretació Música Tradicional

Modalitat: Cante flamenco

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s’ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTShECTShECTShECTSh
ECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III
6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional   
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II
 
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició

4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8
24
37,5
24
37,5
25
37,5
 23
 37,5
96
150
Formació corporal i comunicació I i II 2
30
2
30
 
 
 
 
4
60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6
4
15
4
15
4
15
 
 
12
45
Improvisació i acompanyament del flamenco I, II, III, IV, V i VI 4
45
4
45
4
45
 
 
12
135
Repertori del flamenco *
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Foniatria
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Musica de conjunt (OB) 
Conjunt flamenco 1 a 4
2
45
2
45
2
45
2
45
8
180
Cor 1
2
45
 
 
 
 
 
 
2
45
Cambra 1 a 8 2
22,5
6
67,5
4
45
4
45
16
180
Teoria i història (OB)
Anàlisi del flamenco *  
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Tècniques de composició del flamenco *  
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Arranjaments del flamenco *  
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Teoria del flamenco *  
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Història del flamenco *
 
 
4
45
 
 
 
 
4
45
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical  
 
2
30
 
 
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I
 
 
 
 
 
 
2
30
2
30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
6
 90
18
270
24
360
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca  
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
510
60
495
60
502,5
60
487,5
240
1995