Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Instruments orquestrals

Modalitats
Clarinet, Contrabaix, Fagot, Flauta travessera, Oboè, Saxòfon, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba/Bombardí, Viola, Violí, Violoncel.

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) poden no oferir-se cada curs. Consulta els horaris vigents. 

Matèries i Assignatures1r curs2n curs3r curs4t curs Total
ECTShECTShECTShECTShECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III6 903459135
Desenvolupament professional 345345
Estètica I, II460460
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica345345
Metodologies d'anàlisi musical445445
Percepció auditiva general345345
Fonaments de la composició445445
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 82337,52537,52437,52437,596150
Formació corporal i comunicació I i II 2
30
2
30
 
 
 
 
4
60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6
4
15
4
15
4
15
 
 
12
45
Improvisació i acompanyament I, II, III 2
30
2
30
2
30
6
90
Improvisació contemporània230230
Repertori instrumental específic *
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Repertori i tècniques de la música contemporània  
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Seminari d'interpretació  
 
 
 
 
 
2
30
2
30
Fonaments de la pràctica interpretativa345345
Musica de conjunt (OB)
Grans conjunts 1 a 7
2
45
4
90 
 4
90
 4
 90
14
315
Conjunt instrumental 1 i 2
 
 
 
 
2
45
2
45
4
90
Pràctica d'orquestra 1 i 2
4
90
4
90
 
 
 
 
8
180
Cor 1
2
45
 
 
 
 
 
 
2
45
Cambra 1 a 10 4
45
6
67,5 
 4
45
6
 67,5
20
225
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I
 
 
345  
 
 
 
3
45
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical  
 
 2
30
 
 
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I
 
 
 2
30
 
 
 
 
2
30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
 6
 90
9
135
15
225
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca
 
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
562,5
60
555
60
562,5
60
495 240
2175