Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Modalitat: Cant

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s’ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTSh ECTSh ECTSh ECTSh
ECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III
6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional   
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II  
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició 4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8
24
37,5
23
37,5
24
37,5
 23
 37,5
94
150
Formació corporal i comunicació I i II 2
30
2
30
 
 
 
 
4
60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 5 a 8
 
 
 
 
4
15
4
15
8
30
Piano (instrument secundari) 1 a 4 4
15
4
15
 
 
 
 
8
30
Improvisació i ornamentació II
 
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Tècniques actorals I i II
 
 
5
90
 
 
 
 
5
90
Escena lírica I, II i III  
 
 
 
3
45
6
90
9
135
Fonètica aplicada al cant 2
45
2
45
2
45
2
45
8
180
Repertori específic del cant
 
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Foniatria
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Musica de conjunt (OB) 
Seminari de música vocal 1 a 8 4
45
4
45
4
45
4
45
16
180
Cor per a cantants
2
45
2
45
 
 
 
 
4
90
Lied 1 a 6
 
 
4
45
4
45
4
45
12
135
Teoria i història (OB)
Taller d'anàlisi I
 
 
 
 
2
22,5
 
 
2
22,5
Percepció auditiva específica
 
 
2
45
 
 
 
 
2
45
Història de l'òpera
 
 
4
45
 
 
 
 
4
45
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical 2
30
 
 
 
 
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I
 
 
 2
30
 
 
 
 
2
30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
6
 90
6
90
12
180
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca
 
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
517,5
60
562,5
60
510
60
427,5
240
2017,5