Currículum Interpretació Clàssica i contemporània

Modalitat: Arpa

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s’ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTSh
ECTS
h
ECTS
h
ECTS
h
ECTS
h
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III
6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II
 
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8
23
37,5
25
37,5
23
37,5
 25
 37,5
96
150
Formació corporal i comunicació I i II 2
30
2
30
 
 
 
 
4
60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6
4
15
4
15
4
15
 
 
12
45
Improvisació i acompanyament I, II, III
2
30
2
30
2
30

6
90
Improvisació contemporània230230
Repertori instrumental específic *  
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Repertori i tècniques de la música contemporània  
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Seminari d'interpretació  
 
 
 
 
 
2
30
2
30
Fonaments de la pràctica interpretativa  
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Musica de conjunt (OB)
Grans conjunts 1 a 5 2
45
4
90 
 2
45
 2
 45
10
225
Conjunt instrumental 1 i 2  
 
 
 
2
45
2
45
4
90
Pràctica d'orquestra 1 i 2 4
90
4
90
 
 
 
 
8
180
Cor 1 2
45
 
 
 
 
 
 
2
45
Cambra 1 a 9 4
45
6
67,5 
 4
45
4
 45
18
202,5
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música I
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical
 
 
 2
30
 
 
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I  
 
 2
30
 
 
 
 
2
30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
 9
 135
12
180
21
315
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca  
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
562,5
60
555
60
562,5
60
472,5
240
2152,5