Currículum Interpretació Música Antiga

Modalitat: Cant històric

Les assignatures marcades amb un asterisc (*) NO s’ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTSh
ECTSh
ECTSh
ECTSh
ECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III
6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II
 
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 24
37,5
24
37,5
23
37,5
 22
 37,5
93
150
Formació corporal i comunicació I i II 2
30
2
30
 
 
 
 
4
60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6 4
15
4
15
4
15
 
 
12
45
Improvisació i ornamentació I, II, III i IV
 
 
2
30
2
30
4
60
8
120
Seminari específic d'interpretació *  
 
 
 
 
 
2
30
2
30
Tècniques actorals I i II 2
45
3
45
 
 
 
 
5
90
Repertori vocal de la música antiga *
 
 
3 45  
 
3
45
Fonètica aplicada al cant I, II, III i IV
2
45
2
45
2
45
2
45
8
180
Cant pla
 
 
4
45
 
 
 
 
4
45
Afinacions històriques  
 
 
 
3
30
 
 
3
30
Musica de conjunt (OB) 
Grans conjunts
 
 
2
45
2
45
 
 
4
90
Cor per a cantants 2
45
2
45
2
45
2
45
8
180
Cambra 1 a 7 2
22,5
4
45
4
45
4
45
14
157,5
Teoria i història (OB)
Anàlisi de la música antiga
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Notació i edició II
 
 
 
 
4
45
 
 
4
45
Fonts històriques de la interpretació de la música antiga  
 
 
 
3
45
 
 
3
45
Percepció auditiva específica
 
 
2
45
 
 
 
 
2
45
Història de la música del segle XVII
 
 
 
 
 
 
4
45
4
45
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical
2
30
 
 
 
 
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I
 
 
 
 
 2
30
 
 
2
30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
3
 45
9
135
12
180
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca
 
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
540
60
562,5
60
547,5
60
502,5
240
2152,5