Currículum Interpretació Jazz i Música Moderna

Clarinet jazz, Flauta travessera MM, Saxòfon jazz/MM, Trombó jazz/MM, Trompeta jazz/MM

Matèries i Assignatures
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
Total
ECTShECTShECTShECTSh
ECTSh
Cultura, pensament i història (FB)
Música i cultura I, II i III 6
90
3
45
 
 
 
 
9
135
Desenvolupament professional 
 
 
 
 
 
 
3
45
3
45
Estètica I, II
 
 
 
 
4
60
 
 
4
60
Llenguatges i tècnica de la música (FB)
Fonaments d'acústica
 
 
3
45
 
 
 
 
3
45
Metodologies d'anàlisi musical
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Percepció auditiva general
3
45
 
 
 
 
 
 
3
45
Fonaments de la composició
4
45
 
 
 
 
 
 
4
45
Instrument / Veu (OB)
Instrument principal 1 a 8 24
37,5
24
37,5
24
37,5
 23
 37,5
95
150
Formació corporal i comunicació I i II 2
30
2
30
 
 
 
 
4
60
Formació instrumental complementària (OB)
Instrument secundari 1 a 6
4
15
4
15
4
15
 
 
12
45
Improvisació i acompanyament de jazz/música moderna I, II, III, IV 2
22,5
2
22,5
2
22,5
2
22,5
8
90
Perfeccionament rítmic
 
 
2
30
 
 
 
 
2
30
Percepció auditiva específica
 
 
2
45
 
 
 
 
2
45
Musica de conjunt (OB) 
Big Band 1 i 2 (segons modalitat)
 
 
2
45
2
45
 
 
4
90
Conjunt instrumental 1 a 3  
 
2
45
2
45
2
45
6
135
Cor I
2
45
 
 
 
 
 
 
2
45
Combo 1 a 10
4
45
6
67,5
4
45
6
67,5
20
225
Teoria i història (OB)
Anàlisi de jazz/MM I i II (segons itinerari) 3
45
3
45
 
 
 
 
6
90
Arranjaments del jazz I i II (segons itinerari)  
 
3
45
3
45
 
 
6
90
Història del jazz  
 
 
 
4
45
 
 
4
45
Història de la música popular  
 
 
 
 
 
4
45
4
45
Composició de jazz/MM I i II (segons itinerari)  
 
 
 
3
30
3
30
6
60
Tecnologia musical (OB)
Introducció a la tecnologia musical 2
30
 
 
 
 
 
 
2
30
Tècniques d'enregistrament i postproducció I
 
 
2
30
 
 
 
 
2
30
Matèries optatives (OP)
Crèdits optatius
 
 
 
 
6
 90
9
135
15
225
Treball final (TFG)
Metodologies de recerca  
 
 
 
2
30
 
 
2
30
Treball fi de grau
 
 
 
 
 
 
8
15
8
15
TOTAL
60
495
60
547,5
60
510
60
442,5
240
1995