Anàlisi del jazz I


Aquesta assignatura no té pla docent.

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània