Arranjaments del jazz I


Aquesta assignatura no té pla docent .

Tipus: Formació bàsica (FB)

Departament: Música clàssica i contemporània