Anna Puig

Departament d'Educació i Mediació Artística

apuig1@esmuc.cat

Disseny, desenvolupament i innovació curricular
Pràcticum de Pedagogia I

Anna Puig

Formació


  • Grau professional de piano jazz a l’Aula de Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu de Barcelona (Pla d’estudis compatible amb els continguts del Berklee College of Music de Boston).

  • Grau de Pedagogia a l’ESMUC, en la menció de Formació Musical Bàsica i General. Matrícula d’Honor en el treball de final de Grau amb “Baula, de l’escola al barri. Un projecte d’art comunitari per a la transformació social”.

  • Màster de Recerca en Educació a la UAB, en l’especialitat de Currículum i processos d’innovació en educació.

Recerca

Línies de Recerca


  • Motivació i autoregulació de l’aprenentatge.

  • Creació artística col·lectiva amb joves com una forma de pedagogia crítica i emancipadora.

  • Currículum i processos d’innovació.

Publicacions
Trajectòria

Des del 2009 ha treballat en diferents Escoles Municipals de Música del Maresme i Garraf.

El 2014 co-crea el projecte Baula, desenvolupat a l’I.E, Antaviana de Barcelona, per a promoure la creació artística com a eina de transformació social i educació integral.  N’és artista-pedagoga fins l’any 2020, que s’acaba.

A partir del 2017 treballa en la implementació, investigació i millora del projecte “Rockin” (Visualsonora, S.C.C.L.) en funcionament a diversos instituts de Catalunya; i el projecte En Directe (Consorci d’Educació de Barcelona).

Ha treballat de assessora del claustre de I.E. El Til·ler de Barcelona des del 2017, per a la disseny i desenvolupament de la seva línia artística dins del projecte educatiu de centre.

Des del 2021 és assessora artística del Programa d’innovació pedagògica “araArt” (Departament d’Educació de Catalunya) que promou la transformació dels centres educatius a través de les arts.

Docència

Ha estat professora de diverses Escoles Municipals de Música des del 2007.

Des del 2017 ha fet classes a primària i secundària dins del projecte “Rockin” i ha fet de formadora de formadors dins del mateix projecte.

Formadora al curs “Programar: reflexió abans, durant i després de la pràctica” a l’Escola Municipal de Música d’Esplugues del Llobregat.

És professora del Màster de Pedagogia per a Músics (a distància) de l’ESMUC des del 2020.

S’incorpora com a professora del Departament d’Educació i Mediació Artística  de l’ESMUC ll’any 2021.