Enric Aragonès Jové

Departament d'Educació i Mediació Artística

earagones@esmuc.cat

Organització i contextos educatius
Gestió de projectes comunitaris

Aragonès Enric

Formació

Enric Aragonès Jové inicia els seus estudis musicals al Conservatori de Reus, la seva ciutat natal. Allà cursa el grau professional de música, en l’especialitat de piano. Obté el Títol Superior de Música a l'ESMUC, en l'especialitat de Pedagogia a l’ESMUC, on obté matrícula d’honor pel seu projecte final Una escola municipal de música per al Prat de Llobregat: anàlisi del seu valor públic. Posteriorment, estudia el Màster interuniversitari de Gestió Pública (UAB, UB, UPF).

Des del gener de 2023 és director de l'Aliança Educació 360.

 

Publicacions

Publicacions i comunicacions


2022: L’impacte de l’EMMCA: Estudi de l’assoliment dels objectius de l’Escola Municipal de Música – Centre de les arts. Projecte recerca realitzat per l’Escola Superior de Música de Catalunya per encàrrec de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

2021: 46th European Music School Forum: Music and Art Education at the Heart of European Society (European Music School Union): Ponència “Alliances for extending the practice of arts: music schools, the education system and cultural institutions”.

2021: Music Schools as Masters of Collaboration – a European Kaleidoscope: Autoria de l’article “Alliances between music schools, the education system and cultural institutions for extending the practice of arts” en aquest llibre (pendent de publicació).

2021: Revista Polièdrica: Article “Lectura entorn de les XII Jornades sobre Inclusió Social i Educació en les Arts Escèniques” (pendent de publicació).

2021: Jornadas de Equipos Directivos de la Unión Española de Escuelas de Música y Danza: Ponència “La visión comunitaria de los centros de las artes”.

2020: V Jornades Arts i Salut (Esmuc): Ponència “Música per a tothom i cadascú”.

2020: I Congrés Nacional de Música d’Arrel: Comunicació “La Banda Provençana de l’Hospitalet”.

2020: El Blog de l’Educació Local (Diari de l’Educació): Article “Escoles de música i arts en temps de confinament: ser-hi com a bandera”.

2020: Aliança Educació 360: Article “Les arts escèniques en l’Educació 360: de les experiències a la política”.

2020: Fundació Jaume Bofill: Article “Reconèixer i connectar (educar en la pràctica artística)”.

2020: Jornada Anual d’Educació 360: Participació a l’espai de reflexió i debat “Com afavorim el contínuum educatiu connectant el temps lectiu i no lectiu?”

2020: II Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya (Associació Catalana de Conservatoris): Comunicacions “Educació artística primerenca a l’EMMCA: un programa interdisciplinari de dansa, teatre i música per a infants de 4 i 5 anys” i “Estratègies d’atenció a la diversitat a l’EMMCA: una resposta per a cada persona”.

2019: Music School Symposium (Arts University of Vienna): Comunicació “Cultural Policies for the Extension of the Practice of the Arts: the Role of Music Schools”.

2019: Fòrum Educació XXI (Escola Superior de Música de Catalunya): Comunicació “Educació artística primerenca: interdisciplinarietat per a infants de 4-5 anys”.

2018: Fòrum Educació XXI (Escola Superior de Música de Catalunya): Comunicació “ONSTAGE: Music Schools for Social Change”.

Trajectòria

Consultoria i assessorament extern

2022: Fundació Bofill: Relatoria i redacció d’un informe sobre les tardes de setembre als centres educatius públics.

2022: Fundació Bofill: Participació al seminari “Polítiques d’educació a temps complet: referents internacionals per construir un model a Catalunya”.

2022: Consell Nacional de la Cultura i les Arts: Membre del grup motor i del Consell Rector del Fòrum de les arts en l’educació, assessorament per a la determinació dels continguts, el programa i el seguiment del fòrum. Relatoria dels grups focals previs. Moderació d’una taula rodona durant el fòrum.

2022: Fundació Carulla: Formació sobre “El valor de les arts en l’educació”, en el marc del Programa Connexions d’innovació educativa.

2021: Ajuntament d’Esparreguera: Projecte de renovació del projecte educatiu i comunitari de l’Escola Municipal de Música i Dansa. Procés en contacte amb l’equip directiu, les comissions de treball i l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament.

2020: Aliança Educació 360 – Escola Superior de Música de Catalunya: Conducció del webinar “Educació i arts escèniques: generant oportunitats en temps de crisi”.

2019-20: Aliança Educació 360 – Escola Superior de Música de Catalunya: Participació i relatoria del grup de treball “Les arts escèniques en l’educació 360”, redacció del document “Educar en la pràctica artística, un dret irrenunciable” i conducció del webinar de presentació.

2019: Servei d’Educació de la Diputació de Barcelona: Elaboració de la valoració qualitativa del Panel sobre Escoles Municipals de Música 2019.2019: Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona: Elaboració de l’estudi “Itineraris artístics i realitat social: anàlisi i propostes d’actuació sobre les polítiques destinades a l’extensió de la pràctica artística al districte de Sants-Montjuïc

2016: Thorus Arts: Assessorament en la redacció d’un Projecte de Direcció per al Mercat de les Flors.

2016-18: Grup instrumental BCN216: Tasques de gestió, presentació i justificació de subvencions, suport a la producció d’espectacles, assessorament a la Direcció Artística.

2015-16: Institut Català de les Empreses Culturals, Departament de Cultura: Conducció, relatoria i redacció del Pla Integral de la Música.

Docència

Ha estat professor del Taller de Músics ESEM (2016-19), on ha estat també coordinador pedagògic, i professor de l’EMMCA de l’Hospitalet (2016-23), on també ha format part de l'equip directiu.

El 2020 s’incorpora a l’equip docent de l’ESMUC i participa en el disseny del Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics. El curs 2022-23 ha estat professor del Nivell 1 del programa de certificació en Orff-Schulwerk d'Orff Catalunya.