Educació i Mediació Artística

  • Cap del departament: Ruben Bes

  • Gestió: Sonia Hunault

Professorat de grau adscrit al departament

Aragonès, Enric Didàctica del llenguatge i l’expressió musical ; Anàlisi d’institucions i organitzacions educatives (Màster de Pedagogia per a Músics) ; Objectius i reptes en la direcció de centres educatius (Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics) ; Observació de projectes i equips (Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics) ; Cap a una nova pedagogia musical (Màster de Pedagogia per a Músics)
Àvila, Raimon Formació corporal i comunicació 
Badal, Ferran Didàctica del conjunt instrumental ; Pràcticum de Pedagogia ; Instruments polifònics a l’aula ; Seminari de pedagogia ; Música i procediment (Màster de Música com a Art Interdisciplinari) ; Formació de conjunts (Màster de Musicoteràpia) ; Formació instrumental Funcional (Màster de Musicoteràpia) 
Barbal, Margarida Eines didàctiques de consciència corporal ; Formació corporal i comunicació ; Pràcticum de Pedagogia ; Seminari de pedagogia ; Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa (Màster d’Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània) ; Integració del corporal en la didàctica de la música (Màster de Pedagogia per a Músics) ; formació corporal (Màster musicoteràpia) 
Bes, Ruben Didàctica de l’instrument ; Didàctica del llenguatge i l’expressió musical ; Pràcticum de Pedagogia ; Anàlisi d’institucions i organitzacions educatives (Màster de Pedagogia per a Músics) ; Planificació de centre (Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics)  
Bonal, Ester Desenvolupament professional ; Música i comunitat ; Objectius i reptes en la direcció de centres educatius (Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics) 
Carrasco, Elisenda Didàctica del conjunt coral ; Formació vocal aplicada ; Pràcticum de Pedagogia ; Didàctica del llenguatge i l’expressió musical ; Fonaments didàctics de l’instrument al grau superior (Màster d’Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània)
Casanova, Cori Foniatria ; Formació vocal aplicada 
Duque, Javier Organització i contextos educatius ; Pedagogia sistemàtica de la música ; Psicopedagogia ; Seminari d’investigació en educació musical ; Pràcticum de pedagogia ; Fonaments d’organització educativa (Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics) ; Cap a una nova pedagogia musical (Màster de Pedagogia per a Músics) ; Disseny de programes per a l’educació musical (Màster de Pedagogia per a Músics) ; Avaluació educativa (Màster de Pedagogia per a Músics) ; Innovació, investigació-acció i desenvolupament professional (Màster de Pedagogia per a Músics 
Fargas, Joan Organització i contextos educatius ; Cultura de centre (Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics) ; Lideratge i gestió d’equips (Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius
Artístics) ; Comunicació corporativa (Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics) ; Gestió de RRHH (Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics) ; Innovació, investigació i desenvolupament organitzatiu (Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics)
García, Luis Música, moviment i rítmica ; Pràcticum de Pedagogia 
Gómez, Ignasi Didàctica del llenguatge i l’expressió musical ; Organització i contextos educatius ; Relació docent ; Pràcticum de pedagogia ; Innovació, investigació i desenvolupament organitzatiu (Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius Artístics) 
González, Laia Didàctica general 
Kleiman, Vika Formació corporal i comunicació ; Música i dansa ; Pràcticum de Pedagogia ; Integració del corporal en la didàctica de la música (Màster de Pedagogia per a Músics) 
Mercadal, Melissa Fonaments de la Musicoteràpia ; Música i procediments (Màster de Música com a Art Interdisciplinari); Introducció a la recerca en musicoteràpia (Màster de Musicoteràpia) ; Musicoteràpia en l’àmbit sòcio-comunitari (Màster de Musicoteràpia) ; Psicopatologia (Màster de Musicoteràpia) ; Ètica en musicoteràpia (Màster de Musicoteràpia) 
Momblant, Ester Formació corporal i comunicació ; Pràcticum de Pedagogia ; Música i dansa ; Tècniques corporals (Màster de Musicoteràpia) ; Taller de creació (Màster de Música com a Art Interdisciplinari) ; Tallers nacionals (Màster d’Improvisació) 
Mora, Mireia Formació corporal i comunicació ; Pràcticum de Pedagogia ; Aspectes psicofísics (Màster d’Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània) 
Puig, Anna Disseny, desenvolupament i innovació curricular ; Grups de treball, comunitat i lideratge educatiu (Màster de Pedagogia per a Músics) ; Innovació, investigació-acció i desenvolupament professional (Màster de Pedagogia per a Músics)