Estudis Culturals i Musicals

  • Contacte: depest.cultural@esmuc.cat

  • Cap del departament: Marc Heilbron

  • Gestió: Sonia Hunault

Professorat de grau adscrit al departament

Asensio, Juan Carlos Cant pla ; Història de la música de l’edat mitjana ; Història de la Música del segles XV i XVI,  Notació i edició 
Baecker, Rolf  Fonètica aplicada al cant ; Història del flamenco, Estètica, Musicologia històrica II 
Chiantore, Luca Estètica ; Història de la música del s. XIX ; Musicologia històrica 
Costal, Anna Estètica I ; Història de la música dels s. XX i XXI ; Música tradicional catalana 
Curti, Horacio Música i cultura ; Músiques tradicionals del món II ; Tècniques d’execució de la música tradicional; Etnomusicologia  
Ginesi, Gianni Etnomusicologia ; Models d’organització sonora de la música tradicional ; Música i cultura ; Músiques tradicionals del món ; Practicum de Musicologia ; Seminari de musicologia 
Heilbron, Marc Fonètica aplicada al cant; Història de la música del s. XVIII ; Història de l’òpera ; 
Ill, Carles Català per a estudiants ; Metodologies de recerca 
López Cano, Rubén Estètica ; Història de la música del s. XVII ; Metodologies d’investigació musical ; Teoria crítica del coneixement 
Minguet, Vicent Música i cultura 
Pujol, Josep Música i cultura ; Taller d’escriptura per a la musicologia 
Sartori, Ilaria  Música i Cultura; Etnomusicologia