Creació i Teoria Musical

  • Cap del departament: Eduard Resina

  • Gestió: Sonia Hunault

Professorat de grau adscrit al departament

Bataller, Arnau Composició per a mitjans audiovisuals I ; Composició principal 
Baucells, Josep Fonaments de la composició 
Brotons, Salvador Direcció de cor ; Direcció i pràctica orquestral ; Pràctiques de direcció 
Cattaneo, Aureliano Composició principal ; Fonaments de la composició 
De Jong, Karst Improvisació i acompanyament per a pianistes ; Improvisació i acompanyament, monòdics i harmònics ; Tècniques compositives 
Grimalt, Joan Metodologies d’anàlisi musical ; Reducció de partitures ; Taller d’anàlisi 
Guinovart, Albert Composició principal ; Instrumentació i orquestració 
Havel, Christophe Composició principal 
Margarit, Josep Anàlisi de la música ; Composició aplicada a l’ensenyament ; Metodologies d’anàlisi musical 
Martínez, Sofia Percepció auditiva específica ; Percepció auditiva general ; Repertori instrumental específic, flauta travessera 
Mestre, Daniel Formació vocal aplicada ; Percepció auditiva general ; Tècniques bàsiques de direcció 
Noll, Thomas Teoria musical del s. XX 
Pastor, Fèlix Anàlisi de la música dels s. XX i XXI ; Metodologies d’anàlisi musical ; Repertori i tècniques de la música electroacústica 
Pastor, Gerard Anàlisi de la música audiovisual 
Rabaseda, Joaquim Compositors catalans dels s. XX i XXI ; Taller d’anàlisi per a la musicologia 
Resina, Eduard Composició assistida per ordinador ; Composició electroacústica ; Composició principal 
Río Pareja, Josep Composició principal ; Fonaments de la composició 
Rodeiro, Manuel Anàlisi de la música ; Anàlisi de la música dels s. XX i XXI ; Metodologies d’anàlisi musical 
Sotelo, Mauricio Composició principal 
Urtasun, Rosa Percepció auditiva general 
Vivancos, Bernat Composició principal ; Instrumentació i orquestració