Instruments de la música antiga i Cant històric

L’objectiu del curs de formació continuada en Instruments de la música antiga i Cant històric és bàsicament profesionalitzador.

S’adreça a estudiants i professionals que posseeixin un títol superior d’instrument, o acreditin trobar-se en aquest nivell, que vulguin completar i/o aprofundir en la seva formació o preparar un projecte concret.

Direcció i professorat
Coordinador del curs
Xavier Blanch
Arpa històrica
Mara Galassi
Cant històric
Marta Almajano, Lambert Climent, Francesc Garrigosa
Clarinet històric
Lorenzo Coppola
Clavicèmbal
Luca Guglielmi
Contrabaix/violone
Xavier Puertas
Corneta
Lluís Coll
Fagot històric/baixó
Josep Borràs
Flauta de bec
Pedro Memelsdorff
Instruments de corda polsada (baix continu)
Xavier Díaz-Latorre
Oboè històric
Xavier Blanch
Percussió històrica
Pedro Estevan
Pianoforte
Luca Guglielmi
Sacabutx
Simeó Galduf
Traverso
Marc Hantaï, Montse Gascón
Trompa natural
Javier Bonet
Viola de gamba
Emmanuel Balssa
Viola històrica
Emilio Moreno
Violí històric
Manfredo Kraemer, Emilio Moreno, Alba Roca
Violoncel històric
Emmanuel Balssa

Els alumnes que es matriculin en aquest curs tindran dret a assistir com a oients al Màster de Música Antiga. També en alguns casos podran participar en els conjunts instrumentals que s’organitzen dins d’aquest màster.

El Departament de Música Antiga pot oferir als estudiants la participació en els seus conjunts de música de cambra i als Grans Conjunts de l’Esmuc. En el cas que l’estudiant hi estigui interessat, s’ha de comprometre a tot el que aquesta participació comporta (horaris de classe/assajos, concerts, audicions, etc.)

Durada, calendari i preus

El curs s’imparteix durant el període d’octubre a juny en les següents opcions:

Hores
ECTS
Preu
10
10
1.317 €
20
20
2.392 €
25
25
2.957 €
30
30
3.542 €
Matrícula anivellament àmbit Música Antiga per Formació continuada
1.867 €
Requisits específics

Cal acreditar el Grau Superior de Música. En el cas de no tenir-lo, cal demostrar el propi nivell de coneixement i estudis musicals mitjançant les titulacions corresponents.

Els candidats hauran d’enviar un enllaç a Dropbox o canal Youtube, o bé un DVD amb una interpretació d’una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d’una obra complexa, amb l’instrument amb el qual fan la preinscripció.

  • Per correu postal a:

Secretaria de Postgraus
Escola Superior de Música de Catalunya
C. Padilla 155
08013-Barcelona

El professor/a podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.