Publicat el 21 de juny de 2022

Comparteix a:

Finalitza el termini per incriure’s als Màsters

Master Management And Music Production 1
3r termini de preinscripció als Màsters.

Fins al 23 de juny de 2022 a les 23:59 h.

El dijous 23 de juny finalitza el termini per inscriure’s als Màsters musicals de l’ESMUC

CA | L’ESMUC oferta sis màsters oficials, sis màsters propis i dos màsters universitaris. Fins a catorze titulacions d’especialització musical els professors de les quals són professionals destacats dins del seu camp. Els Màsters oficials de l’ESMUC estan reconeguts arreu, però l’Escola també ofereix titulacions pròpies amb l’objectiu que cap professional de la música perdi l’oportunitat d’especialitzar-se. Els programes d’aquests estudis estan adaptats a les necessitats actuals del sector musical.

ES | La ESMUC ofrece seis másteres oficiales, seis másteres propios y dos másteres universitarios. Hasta catorce titulaciones de especialización musical cuyos profesores son profesionales destacados dentro de su campo. Los Másters oficiales de la ESMUC están reconocidos en todas partes, pero la Escuela también ofrece titulaciones propias con el objetivo de que ningún profesional de la música pierda la oportunidad de especializarse. Los programas de estos estudios están adaptados a las necesidades actuales del sector musical.

EN | The ESMUC offers six official master’s degrees, six own masters and two university’s. Fourteen programs of music specialization whose teachers are prominent professionals in their field. The official Master’s degrees of the ESMUC are recognized everywhere, but the School also offers its own studies with the aim that no music professional loses the opportunity to specialize. The programs of these studies are adapted to the current needs of the music industry.

Màsters oficials | Másteres oficiales | Official master’s degrees

Màsters musicals propis | Másteres musicales propios | ESMUC music master’s degrees