Formació

Titulat superior en Pedagogía Musical pel Conservatori Superior de Música de Barcelona. (1998).

Titulat de professor en la Metodologia Musical Willems (Lyon, 1991-1994).

Titulat Superior en Musicologia per el Conservatori Superior de Música de Barcelona. (2000).

Llicenciat en Pedagogia (2004).

Especialització en didàctica i organització escolar. Universitat Autònoma de Barcelona: Bellaterra. Post-grau en “Calidad en la formación ocupacional: normes ISO i EFQM: Universitat Autònoma de Barcelona, curs 2001-2002. Máster Oficial en Investigació en Educació. Universitat Autònoma de Barcelona: Bellaterra. (setembre 2010). Doctorat en Educació. Tesis: “ La Identidad profesional del docente de música”. Universitat Autònoma de Barcelona: Bellaterra. (novembre 2018).

Recerca


 • Avaluació Educativa i sistemes de qualitat

 • Disseny, desenvolupament i avaluació de programes formatius

 • Epistemologia de la recerca en educació musical

 • Fonaments per a la didàctica dels instruments musicals

 • Organització de centres de formació musical

 • Professió  i perfils professionals del docent de la música


 

Projectes de recerca:

 • Planificació i realització de Procés de Mediació en l’Escola Municipal de Música de Cornellà, (2000).

 • Projecte POLIFONIA I promogut per a l’AEC amb fons europeus.  Comissió de Pre-college. (2004 a 2007),

 • Projecte d’Investigació-Acció sobre “Avaluació educativa al Conservatorio de Tarazona” (2010).

 • Diseñador, implementador i supervisor (com a cap de Departament de l’Esmuc) del primer projecte TANDEM de CatalunyaCaixa  (Esmuc-Escola Poblenou, 2011 a 2013).

Publicacions


 • Duque, J. (2008). La orientación en la educación superior musical: 7 años de tutoría en la Escola Superior de Música de Catalunya. Comunicació en el Congreso de Educación e Investigación Musical, CEIMUS I, 29 de febrero, 1 y 2 de marzo Madrid.

 • Duque, J. & Jorquera, M.C. (2013).Constructing professional identity as a determining element in musician-teachers’ classroom activity. Comunicació en Eighth International Research in Music Education Conference (RIME). Universitat d’Exeter. 9 al 13 de abril de 2013. Exeter.

 • Duque, J. & Jorquera, M.C. (2013). Comunicació Aiming at improving music teachers’ classroom action by reflecting on professional identity and instructional models, Congreso ISME, Porto Alegre, Brasil 23 de juliol.

 • Duque, J. & Jorquera, M.C. (2014). Socio-cultural Contexts of the Musician-Teacher’s Professional Identity Development, MISTEC (ISME), Curitiba, Brasil, 18 de juliol.

 • Duque, J. & Jorquera, M.C. (2016). Narraciones De Identidad Profesional De Educadores Musicales Desde La Complejidad, en Congreso CIMIE “Educational research with social impact”, Sevilla 30 de junio i 1 de juliol.

 • Duque, J. & Jorquera, M.C. (2016).Professional identity, teachers’ethics, and profesional culture as context. Comunicació en congrés del MISTEC (ISME), Dublín, 18 a 22 de juliol.

 • Duque, J. (2017). Responsabilidad y complejidad en la relación investigador – comunidad educativa. Ponència en CIMIE “Investigación e innovación responsable”, Bilbao 29 I 30 de juny.

 • Duque Gutiérrez, F. J., Matamala Cors, X., & Muniente Rodríguez, I. (2021). Lenguaje musical y desarrollo integral de la persona: Investigación-acción en contextos educativos formales musicales. Actas del III Congreso Internacional de Música y Cultura para la Inclusión y la Innovación, 2021, ISBN 978-84-9749-805-0, págs. 24-28, 24-28. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8033071

 • Duque, J. i Aragonès, E. (2021). L'IMPACTE DE L'EMMCA Estudi de l'assoliment dels objectius de l'Escola Municipal de Música - Centre de les Arts de l'Hospitalet (2005-2020). ESMUC, EMMCA, Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Trajectòria

Ha realitzat tasques de pianista acompanyant en el àmbit educatiu, de director de cor, i ha cantat a les corals Madrigal (Manel Cabero) i Sant Jordi (Lluís Vila).

Docència

Becat per la Generalitat de Catalunya per a la recerca etnomusicològica a l’Alt Urgel, ha sigut docent en escoles de música i conservatoris, de Llenguatge Musical, d’Harmonia, de Cor, de Piano y de Pedagogia Musical i ha realitzat formació de professorat, tant d’escoles de música com de conservatoris i ensenyament general, sobre desenvolupament i innovació educativa en didàctica i avaluació.

Fundador i professor de l’Escola de Musica d’Oliana, Lleida (1984 a 1986). Professor i coordinador del Departament de Llenguatge Musical de l’Escola d’Arts Musicals Luthier, Barcelona (1994  a 2002). Cap d’Estudis (1996 i 1997) i professor de pedagogia i musicologia (1990 a 2003) al Conservatori de Música de Badalona. Dissenyador, Secretari Acadèmic i implementador del Master UAB-ESMUC en Organización y Dirección de Centros de Formación Musical (cursos 2009-2012). Cap de Departament de Pedagogia (2003 a 2013) de l’Escola Superior de Música de Catalunya. Dissenyador, coordinador i implementador del Màster OnLine de “Pedagogia per a Músics” (2012 a 2016) a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

És professor del Departament de Pedagogia des del 2001.