Com s’accedeix als recursos electrònics

La comunitat d’estudiants, professorat i personal de l’ESMUC també té la possibilitat d’accedir des de qualsevol ubicació als recursos digitals subscrits per la Biblioteca-CRAI.

Per connectar-se des de qualsevol s’han de seguir les següents passes:

1. Clicar l’enllaç al recurs al què es vol accedir i consultar de qualsevol secció de Biblioteca digital i de Revistes subscrites.

2. Si el recurs digital seleccionat és de subscripció-pagament, s’obrirà una pantalla on demanarà usuari i contrasenya per accedir:

Pantalla d'autenticació per accedir als recursos electrònic subscrits per la Biblioteca-CRAI ESMUC

3. En aquesta pantalla s’ha d’introduir l’usuari (username) i la contrasenya (password) que es fa servir per accedir als diferents recursos de l’ESMUC (la Meva ESMUC, ASIMUT, Office365…)

A partir d’aquest moment, i fins al tancament del navegador-sessió, s’habilitarà la consulta dels diferents recursos subscrits per la Biblioteca-CRAI.

A continuació us expliquem el procediment de manera visual: