Cites i Bibliografies

Diferents col·lectius de la comunitat ESMUC desenvolupen de manera regular activitats de recerca. Des de dins de la institució es promouen projectes de recerca activa i es porten a terme investigacions vinculades a les diferents àrees de coneixement i especialització musicals.

Amb l’objectiu de donar suport a l’alumnat i professorat, la Biblioteca-CRAI de l’ESMUC ofereix una síntesi d’una de les normatives que són d’aplicació actualment a la nostra institució: les APA7.

A l’hora de fer treballs acadèmics és comú utilitzar idees i informació d’altres treballs ja publicats. Aquesta feina de segones persones s’ha de reconèixer, citar, per no plagiar. T’expliquem quatre maneres d’evitar el plagi:

Etica Academica 1