Compres i subscripcions

La Biblioteca-CRAI ofereix als estudiants, antics estudiants, personal docent i investigador, PAS de l’Escola i usuaris/àries externs/nes la possibilitat de suggerir i/o sol·licitar la compra de nous materials bibliogràfics per al fons documental.

La Biblioteca estudiarà les sol·licituds i un cop aprovades es procedirà a la seva adquisició.

Si voleu suggerir o sol·licitar la compra de nous materials heu d’omplir un formulari web.