Contacta amb l’ESMUC

Per sol·licitar informació general de l’ESMUC, de les seves activitats o serveis, utilitzeu aquest formulari.
Per contactar amb el professorat, accediu a la seva adreça de correu a través del directori de professorat.
En cas que necessiteu contactar telefònicament amb una persona, departament o servei de l’ESMUC, consulteu les extensions telefòniques.