Models d’exercicis de la Part A

Completa

A1.- Transcripció ritmicomelòdica
Música CiC / Tradicional / AntigaAUDIO - Dictat Melòdic Clàssica/Trad./Antiga
Jazz i Música ModernaAUDIO - Dictat Melòdic Jazz i Musica Moderna
Flamenco
AUDIO - Dictat Melòdic Flamenco
A2.- Transcripció polifonicoharmònica
Música CiC / Tradicional / Antiga AUDIO - Dictat Harmònic Classica/Trad./Antiga
Jazz i Música Moderna
AUDIO - Dictat Harmònic Jazz i Musica Moderna
Flamenco
AUDIO - Dictat Harmònic Flamenco
A3.- Anàlisi auditiva
Música Clàssica i Contemporània / TradicionalAnàlisi auditiva Música Clàssica/Trad.

AUDIO
Jazz i Música ModernaAnàlisi auditiva Jazz i Música Moderna

AUDIO
Música Antiga
Anàlisi auditiva Música Antiga

AUDIO
FlamencoAnàlisi auditiva Flamenco

AUDIO
A4.- Anàlisi de partitura
Música Clàssica i Contemporània / Música Tradicional Anàlisi de partitura Música Clàssica/Trad.
Jazz i Música ModernaAnàlisi de partitura Jazz i Música Moderna
Música AntigaAnàlisi de partitura Música Antiga
Flamenco Anàlisi de partitura Flamenco

Abreujada

Ab.- Anàlisi de partitura
Música Clàssica i Contemporània / Música Tradicional Partitura Música Clàssica/Trad.
Anàlisi de partitura Clàssica/Trad.
Jazz i Música ModernaPartitura Jazz i Música Moderna
Anàlisi de partitura JiMM
Música AntigaPartitura Música Antiga
Anàlisi de partitura Música Antiga
Música d'ArrelPartitura Arrel
Anàlisi de partitura Arrel
FlamencoPartitura Flamenco
Anàlisi partitura Flamenco
Ab.- Transcripció
Música Clàssica i Contemporània / Música Tradicional AUDIO
Jazz i Música ModernaAUDIO
Música AntigaAUDIO
Música d'ArrelAUDIO
FlamencoAUDIO