Instruments del flamenco

L’objectiu del curs de formació continuada en Instruments del flamenco és professionalitzar i aprofundir en la formació instrumental d’estudiants i professionals que volen ampliar els seus coneixements. El curs es completa amb el desenvolupament d’un projecte interpretatiu o en l’aprofundiment d’algun aspecte relacionat amb la guitarra o el cante.

S’adreça a estudiants i professionals que posseeixin un títol superior d’instrument, o acreditin trobar-se en aquest nivell, que vulguin completar i/o aprofundir en la seva formació o preparar un projecte concret.

Direcció i professorat
Coordinador del curs
Joan Asensio
Cante flamenco
Ana Brenes, Laura Marchal
Guitarra flamenca
Rafael Cañizares, Juan Manuel Cañizares

El Departament de Música Tradicional pot oferir als estudiants la participació en els seus conjunts i als Grans Conjunts de l’Esmuc. En el cas que l’estudiant hi estigui interessat, s’ha de comprometre a tot el que aquesta participació comporta (horaris de classe/assajos, concerts, audicions, etc.)

Durada, calendari i preus

El curs s’imparteix durant el període d’octubre a juny en les següents opcions:

Hores
ECTS
Preu
10
10
1.382,85 €
20
20
2.511,60 €
25
25
3.104,85 €
30
30
3.719,10 €
Requisits específics

Cal acreditar el Grau Superior de Música. En el cas de no tenir-lo, cal demostrar el propi nivell de coneixement i estudis musicals mitjançant les titulacions corresponents.

Les persones candidates hauran d’enviar un enllaç a Dropbox o canal Yotube, o bé un DVD amb una interpretació d’una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d’una obra complexa, amb l’instrument amb el qual fan la preinscripció.

L’enllaç s’haurà d’enviar per correu electrònic a: departament.tradicional@esmuc.cat

El professorat podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.