Instruments de la música tradicional

L’objectiu del curs de formació continuada en Instruments de la música tradicional és professionalitzar i aprofundir en la formació instrumental d’estudiants i professionals que volen ampliar els seus coneixements.

S’adreça a estudiants i professionals que posseeixin un títol superior d’instrument, o acreditin trobar-se en aquest nivell, que vulguin completar i/o aprofundir en la seva formació o preparar un projecte concret.

Direcció i professorat
Coordinador del curs
Joan Asensio
Cornamusa
Galdric Santana
Acordió diatònic
Cati Plana
Gralla/dolçaina
Daniel Carbonell

El Departament de Música Tradicional pot oferir als estudiants la participació en els seus conjunts i als Grans Conjunts de l’Esmuc. En el cas que l’estudiant hi estigui interessat, s’ha de comprometre a tot el que aquesta participació comporta (horaris de classe/assajos, concerts, audicions, etc.)

Durada, calendari i preus

El curs s’imparteix durant el període d’octubre a juny en les següents opcions:

Hores
ECTS
Preu
15
15
1.907,85 €
30
30
3.719,10 €
Requisits específics

Cal acreditar el Grau Superior de Música. En el cas de no tenir-lo, cal demostrar el propi nivell de coneixement i estudis musicals mitjançant les titulacions corresponents.

Les persones candidates hauran d’enviar un enllaç a Dropbox o canal Youtube, o bé un DVD amb una interpretació d’una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d’una obra complexa, amb l’instrument amb el qual fan la preinscripció.

L’enllaç s’haurà d’enviar per correu electrònic a: departament.tradicional@esmuc.cat

El professorat podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.