Direcció

El curs de formació continuada en Direcció procura formació, mitjançant atenció individualitzada, a tota aquella persona interessada que disposi d’una formació musical equivalent a un grau mig.

S’adreça a estudiants de direcció i músics en general.

Té com a objectius:

  • Dotar l’estudiant d’eines, recursos, reflexió i experiència en el camp de la direcció musical.

  • Incorporar mecanismes d’autonomia en l’estudi, recerca i perfeccionament en el camp de la direcció musicals.

  • Encaminar l’estudiant envers el desenvolupament d’un llenguatge i expressivitat musicals propis.

Direcció i professorat

Coordinador del curs: David Albet

Direcció coral: Johan Duijck, Josep Vila Casañas

Direcció orquestral: Salvador Brotons, Jordi Mora

Durada, calendari i preus

El curs s’imparteix durant el període d’octubre a juny en les següents opcions:

Hores
ECTS
Preu
15 sense pràctiques
15
1.942,50 €
15 amb pràctiques 
15
3.076,50 €
30 sense pràctiques
30
3.753,75 €
30 amb pràctiques
30
4.887,75 €

El calendari, l’horari i l’idioma d’impartició de les classes s’estableix entre el professor i l’estudiant.

Per aquest curs s’estableix un import de preinscripció que en cas de ser acceptat al curs es descomptarà de l’import total. En cas contrari, es retornarà.

Requisits específics

Cal acreditar formació i experiència prèvia en el camp de la direcció