Instruments de la música clàssica i contemporània

L’objectiu del curs de formació continuada en Instruments de la música clàssica i contemporània és bàsicament professionalitzador.

S’adreça a estudiants i professionals que posseeixin un títol superior d’instrument, o acreditin trobar-se en aquest nivell, que vulguin completar i/o aprofundir en la seva formació o preparar un projecte concret.

Direcció i professorat
Coordinador del cursJosep Moliner
Acordió
Mateja Zenzeric
Arpa
Magdalena Barrera
Cant
Francesc Garrigosa, Assumpta Mateu, Margarida Natividade, Mireia Pintó, Enedina Lloris
Clarinet
Josep Fuster, Joan Enric Lluna
Clarinet/clarinet baix
Xavier Castillo
Contrabaix
Jonathan Camps, Uxia Martínez
Fagot
María José Rielo
Flauta
Júlia Gallego, Albert Mora, Vicens Prats
Guitarra
Àlex Garrobé, Laura Anne Young, Alex Tentor
Oboè
Dolors Chiralt, Eduardo Martínez
Orgue
Óscar Candendo
Percussió
Marc Aixa, Miquel Bernat, Lorenzo Ferrándiz
Piano
Xavier Barbeta, Vladislav Bronewetzky, Jordi Camell, Jean François Dichamp, Denis Losev, Jordi Masó, Adolf Pla, Rafael Salinas
Saxòfon
Luis Ignacio Gascón
Trombó
Daniel Perpiñán
Trombó baix
Raúl García
Trompa
José Vicente Castelló
Trompeta
Mireia Farrés, Àngel Serrano
Tuba/bombardí
Pablo Fernández
Viola
Jonathan Brown, Ashan Pillai, Yuval Gotlibovich
Violí
Raquel Castro, Kai Gleusteen, Vera Martínez Mehner, Helena Sauté, Lina Tur, Yuri Volguin
Violoncel
Cristoforo Pestalozzi, Josep Mor, Erica Wis

El Departament de Música Clàssica i Contemporània pot oferir als estudiants la participació en els seus conjunts de música de cambra i als Grans Conjunts de l’Esmuc. En el cas que l’estudiant hi estigui interessat, s’ha de comprometre a tot el que aquesta participació comporta (horaris de classe/assajos, concerts, audicions, etc.)

Durada, calendari i preus

El curs s’imparteix durant el període d’octubre a juny en les següents opcions:

Hores
ECTS
Preu
10
10
1.382,85 €
20
20
2.511,60 €
25
25
3.104,85 €
20+10
30
3.220,35 €
30
30
3.719,10 €

(L’opció 20 + 10 inclou 20 hores d’instrument i 10 de repertorista)

Requisits específics

Cal acreditar el Grau Superior de Música. En el cas de no tenir-lo, cal demostrar el propi nivell de coneixement i estudis musicals mitjançant les titulacions corresponents.

Les persones candidates hauran d’enviar un enllaç a Dropbox o canal Youtube, o bé un DVD amb una interpretació d’una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d’una obra complexa, amb l’instrument amb el qual fan la preinscripció.

L’enllaç s’ha d’enviar per correu electrònic al coordinador/a corresponent

El professorat podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.