Documentació requerida

Els estudiants hauran d’enviar:

  • Sol·licitud de Preinscripció.

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport (sense retallar).

  • Fotografia de mida carnet

  • Currículum vitae on s’especifiqui la formació, els coneixements i les activitats en l’àmbit musical. A més, si és el cas, l’experiència investigadora, les publicacions, els ajuts o beques obtinguts i l’experiència professional (*)

  • Carta de motivació (*)

  • Els candidats hauran d’enviar un enllaç a Dropbox o canal Yotube, o bé un DVD amb una interpretació d’una durada mínima de 15 minuts, amb diversos fragments d’estils diferents de diverses obres o parts prou diferenciades d’una obra complexa, amb l’instrument amb el qual fan la preinscripció.

  • El professor/a podrà requerir, a més, una audició i/o una entrevista.

  • (*) Poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès o italià.

La documentació s’ha d’enviar per correu electrònic, al coordinador/a del departament corresponent que apareix a la següent taula:

Cursos
Especialitats
Correu electrònic de contacte
Composició i direcció
 
dept.teoria.composicio.direccio@esmuc.cat
Interpretació de la Música clàssica i contemporània
Instruments de corda
msimarro@esmuc.cat
Instruments de vent
dperpinan@esmuc.cat
Piano
jmaso@esmuc.cat
Cant
abranch@esmuc.cat
Percussió
rtorramilans@esmuc.cat
Arpa
dalbet@esmuc.cat
Guitarra, Orgue, Acordió
apla@esmuc.cat
Interpretació de la Música antiga
 
departament.antiga@esmuc.cat
Interpretació del Jazz i la Música moderna
 
departamentjimm@esmuc.cat
Interpretació del Flamenco, tradicional i cobla
 
departament.tradicional@esmuc.cat