Reprografia i impressió

L’Escola disposa de 6 equips de copiadores multifuncionals de gran capacitat:

 • 4 equips: situats a la Biblioteca (2a planta) i als passadissos de la 2a i 3a planta. Per a ús d’estudiants, professors i PAS.

 • 1 equip multifunció: situat a la Secretaria acadèmica (1a planta). Per a ús del PAS.

 • 1 equip al servei de Reprografia (1a planta). Per a ús del PAS.

La utilització dels equipaments en règim d’autoservei és responsabilitat de l’usuari i atenent sempre a allò que disposa la Llei de propietat intel·lectual sobre la reproducció de material imprès.

El preu de les impressions i reprografia està subjecte a taxes i preus públics aprovats per l’ESMUC.

Manuals i instruccions

A les màquines reprografia i impressió de l’ESMUC , podreu realitzar el servei de manera autònoma seguint les instruccions següents: 

Recarrèga en línea

Instruccions per carregar el saldo d’impressió

 • Anar a la web de PaperCut (sistema de gestió de impressió)

 • Introduir les credencials ESMUC per accedir a la plataforma

 • Un cop dins la plataforma, anar a la pestanya Resum del menú lateral.

 • Seleccionar el saldo que es vol recarregar

 • Marcar la casella de verificació de les polítiques

 • Clicar sobre el botó Agregar Saldo

 • Ens redirigeix a la plataforma de pagament.Introduir les dades que es demanen en la pantalla i clicar Pagar

El pagament s’ha de realitzar amb targeta bancària.

Manuals d’impressió

Via escriptori d’ordinador

La impressió es pot realitzar des de qualsevol ordinador la xarxa de l’ESMUC, seleccionant la impressora “ESMUC_printer”.

Aquesta opció permet la selecció de característiques d’impressió.

Via correu electrònic

 • Anar a la pàgina web http://mail.esmuc.cat

 • Introduir les credencials d’accés al correu electrònic. Només es pot imprimir des d’una adreça de correu electrònic de l’ESMUC (no funciona des d’un Gmail, Hotmail, etc.)

 • Escriure un nou correu a imprimir@esmuc.cat amb l’adjunt que es desitgi imprimir. Has de tenir en compte que només s’accepten fitxer en format pdf i que els treballs s’imprimiran a doble cara per defecte.

 • Un cop enviat el correu, el document es pot recollir a qualsevol de les impressores existents a l’Escola.

Resolució de problemes: si no es troba el document a la impressora, cal comprovar que s’ha enviat el correu des del compte de correu ESMUC. Si s’envia des del compte de correu personal (Gmail, Hotmail, etc.) no funciona.

La impressió per defecte des d’aquesta opció és a doble cara. No es pot modificar aquesta opció. En cas de necessitar imprimir per una única cara del full, s’ha d’imprimir des dels ordinadors de la Biblioteca-CRAI o qualsevol altre de les aules d’informàtica de l’ESMUC.

Manuals d’impressió

Servei de reprografia per a usuaris/àries externs/es

Els usuaris de la Biblioteca-CRAI que no pertanyin a la Comunitat ESMUC (alumnat, professorat i PAS) poden fer ús d’aquest servei, prèvia sol·licitud d’alta adreçant-se al taulell d’atenció i informació. 

Només es pot fer servir l’equip situat dins la sala de consulta de la Biblioteca.