Servei d’ordinadors i programari

Actualment la Biblioteca-CRAI disposa de 20 ordinadors d’ús públic per al professorat, alumnat, PAS i usuaris/àries externs/es amb el següent programari:

Edició i processament d’àudio
 • Audacity – versió 2.4.1 May (2020)

 • GoldWave – v6.51 (2020)

 • Sonic Visualiser – versió 4.0.1 (2019)

Videoconferències
 • Microsoft Teams – versió 1.0 (2020)

Seqüenciació i notació musical
 • Finale – versió 2012.r3 [Disponible només a dos ordinadors]

 • MuseScore 3 – versió 3.4.2.9788 (2020)

 • Reaper – versió 6.11 (May 2020)

 • Sibelius – versió 2018.6 (2018) [Disponible només a dos ordinadors]

Ofimàtica
 • Adobe Acrobat Reader DC – versió 2019.008.20071 (2018)

 • LibreOffice – versió 6.4.4.2 (2020) [Conté: Writer, Calc, Draw, Impress, Base i Math]

 • Microsoft Office – versió 2016 [Conté: Word, Excel i Powerpoint]

 • Notepad++ – versió 7.8.6 (2020)

 • PDFSAM-Split and Merge Basic Edition – versió 4.1.3

Síntesi i composició
 • CsoundQT – versió 0.9.7

 • Pure Data – versió 0.43.4-extended

 • SuperCollider – versión 3.11.0

Navegadors internet
 • Firefox Mozilla – versió 83.0 (Nov. 2020)

 • Google Chrome – versió 87 (2021)

 • Internet explorer – versió 11 (2015)

MIDI
 • Hairless MIDI – versió 2011

 • MIDI-OX – versió 7.0.2.372 (2010)

Vídeo i gràfics
 • Infraview – versió 4.54 (2020)

 • Movie Maker – versió 2012

 • Paint.NET – versió 4.2.11 (2020)

 • VideoPad Video Editor – versió 1.00

 • VLC Media Player – versió 3.0.10 (2020)

Software educatiu
 • EarMaster School – versió 5 (2011)

 • Harman How to Listen – versió 2.0.4 (2011)

 • JClic – versió 0.3.2.12 (2020-03-03)

Utilitats
 • 7Zip – versió 19.00 (2019)

Desenvolupament – Programació
 • Arduino – versió 1.8.11

 • Python – versió 3.6.6 (2018)

 • Python IDLE – versión 2.7.9 (2018)

 • Models

 • Processing – versió 3 (2019)

 • Pspice – versió 9.1 (1999)

 • Transformations

 • Weka – versió 3.8.4 (2019)