Núria i Immaculada Figueras Anmella

  • Inventari

La donació està formada per 606 partitures impreses, 1 postal i 9 números de revista. Les partitures són majoritàriament de flauta i eren utilitzades per la germana de les donants, Mercè Figueras Anmella, per a la realització de les seves classes. Des de l’any 2004 forma part de les col·leccions de la Biblioteca l’ESMUC. El fons no està catalogat però pot consultar-se l’inventari: