Publicat el 13 d'abril de 2023

Comparteix a:

Inscripció oberta als cursos de l’Escola d’Estiu de l’ESMUC

Guitarra Estiu 2 Imatge Lliure 1

Producció musical amb Ableton Live i Jazz i música moderna per a clàssics, a l’Escola d’Estiu de l’ESMUC

Aquest estiu, l’ESMUC reedita dos cursos que ja es van impartir l’estiu anterior: Beatmaking amb Ableton Live i Jazz i música moderna per a clàssics.

El primer curs, que tindrà lloc la setmana del 26 al 30 de juny, és una iniciació al món de la producció musical amb el programa Ableton Live, i anirà a càrrec de Patxi Vazili, docent de l’escola popular itinerant de rap Versembrant.

El segon curs, que es farà la setmana del 3 al 7 de juliol, es dirigeix al professorat de formació clàssica que busqui ampliar les seves capacitats pedagògiques amb una mirada oberta a tots els estils musicals.

Aquests cursos tenen el reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a activitats de formació permanent adreçades al professorat.

Escola d’estiu 2023

Beatmaking amb Ableton Live (curs de producció musical)

Beatmaking Amb Ableton Live Curs De Producció Musical

Curs d’iniciació al beatmaking amb Ableton Live a càrrec de Patxi Vazili (Versembrant i Extraño Weys).

Duració: 15 hores
LLengua: Català
Dates: Del 26 al 30 de juny de 2023
Horaris: 17 a 20 h.
Professorat: Pol Vallès (Patxi Vazili)
LLoc: ESMUC
Preu: 115€

Objectius

· Familiaritzar-se amb les eines de producció musical digitals i el món del beatmaking
· Integrar els recursos de les eines de producció musical i les seves tècniques per esdevenir capaços de comunicar aquests coneixements al seu alumnat.

Continguts

· Introducció al beatmaking
· Ableton live basics (grid, browser, session i arranjament view, tracks, clips i escenes)
· Clips MIDI (gravació, captura, edició i quantització)
· Instruments virtuals (simpler, drum rack i sampler)
· Swing i groove (conceptes i tècniques d’aplicació
· Warping i tractament d’àudio
· Finalització dels projectes

Destinataris

Mestres especialistes de música de centres de primària, professorat de música de secundària, i professorat d’escoles de música i conservatori.

Metodologia

Les sessions comptaran amb espais de caire teòric i altres de caire pràctic, on l’alumnat tindrà l’oportunitat de posar en pràctica els aprenentatges adquirits, familiaritzar-se amb l’entorn Ableton i plantejar dubtes i preguntes al professorat.

Requisits

Interès i voluntat per part dels alumnes de traslladar aquests coneixements a les seves realitats professionals.

Jazz i Música moderna per a clàssics

Jazz I Música Moderna Per A Clàssics

Curs per a professors/es d’escola de música o conservatori de formació clàssica que busquin ampliar les seves capacitats i seguir desenvolupant el seu perfil professional amb una nova mirada.

Els darrers 20 anys, el jazz i la música moderna han penetrat, cada cop més, a les institucions d’educació musical del país. L’alumnat demanda cada cop més professionals capaços d’oferir-los una formació holística, interdisciplinària, oberta a tots els estils i, cada cop més, a mida. Aquest curs comptarà amb la participació de professorat del Departament d’Educació i Mediació Artística i del Departament de Jazz, Música Moderna, Flamenco i d’Arrel de l’ESMUC.

Duració: 20 hores + 10 treball a casa
LLengua: Català
Dates: Del 3 al 7 de juliol de 2023
Horaris: 15:30 a 19:30 h.
Professorat: Ferran Badal, Anna Puig, Irene Reig, Pep O’Callahan i Ismael Alcina
LLoc: ESMUC
Preu: 140€

Objectius

· Adquirir els recursos necessaris per iniciar-se en el món de la improvisació en els llenguatges del jazz i la música moderna, fent us de l’audició i els cant com a eina bàsica per improvisar, la melodia com a punt de partida, l’harmonia com a suport fonamental, els motius melòdico-rítmics, els patrons i el discurs musical.
· Entendre els principals patrons que conformen els estils del jazz i la música moderna per tal de poder-los aplicar i transferir a altres fonts musicals.
· Utilitzar les dinàmiques de grup, el treball conjunt sense partitura convencional, les partitures gràfiques a l’aula per aconseguir arranjaments i creacions instantànies. Dominar els rols instrumentals dins d’un conjunt escolar.
· Conèixer i saber aplicar els diferents aspectes referents al concepte d’arranjament: les funcions i objectius d’un arranjament, l’adaptació de l’arranjament a l’aula, les funcions dels elements musicals, la forma, els blocs harmònics, les notes de color a l’harmonia, l’harmonització de melodies en veus, la re-harmonització, etc.

Continguts

· La improvisació per a instruments de clàssica
· Gèneres i estils de la música moderna i el jazz: recursos per a la classe d’instrument i de conjunt instrumental
· Estratègies per a conjunts instrumentals des de la praxis
· Arranjaments del jazz i la música moderna en contextos d’escola de música i conservatori

Destinataris

Professorat d’escoles de música i conservatori

Espais

Aula 350 i 113 o 112

Metodologia

Sessions pràctiques amb espais teòrics per poder iniciar els exercicis que s’executaran durant la sessió, combinats amb espais de reflexió. És necessari que els participants portin el seu instrument. Es treballarà amb grups petits i gran grup segons les dinàmiques proposades i les necessitats dels integrants. Els resultats de les sessions es podran aplicar a la practica individual i col·lectiva artística i també realitzar transferències a la pràctica docent.

Avaluació

· Observació de l’execució dels diferents encàrrecs que es demanaran a l’aula
· Entrega d’una recensió/diari d’aprenentatge de les sessions per part dels participants
· Enquesta d’avaluació del curs per part dels assistents

Requisits

Coneixements previs musicals que permetin l’exercici de la docència en escoles de música o conservatoris.

  • Tens dubtes sobre els cursos d’estiu? Envia’ns un correu a: cursos@esmuc.cat