Miquel Gaspà Bertran

  • Biografia

Miquel Gaspà i Bertran, clarinetista, i cofundador del Trio Bártok, conjunt musical dedicat a la música de cambra.

  • Inventari

La donació està formada per 450 partitures de clarinet. Des de l’any 2010 forma part de les col·leccions de la Biblioteca l’ESMUC. El fons no està catalogat però pot consultar-se l’inventari: