Jordi Alcover

  • Inventari

El fons aplega la biblioteca musical de Jordi Alcover, formada per 198 documents, entre enregistraments sonors i llibres. Des de l’any 2005 forma part de les col·leccions de la Biblioteca de l’ESMUC. El fons no està catalogat però pot consultar-se l’inventari: