Enric Aragonès Jové

Department of Education and Artistic Mediation

earagones@esmuc.cat

Organització i contextos educatius
Gestió de projectes comunitaris

Aragonès Enric

Education

Enric Aragonès Jové began his musical studies at the Conservatory of Reus, his hometown. There, he completed the Professional Degree in Music, specializing in piano. HHe obtained the Superior Degree in Music from ESMUC, specializing in Pedagogy, where he received honours for his final project Una escola municipal de música per al Prat de Llobregat: anàlisi del seu valor públic.. Subsequently, he pursued the interuniversity Master's in Public Management (UAB, UB, UPF).

Since January 2023, he is the director of Aliança Educació 360.

Publications

Publications and communications


2022: L’impacte de l’EMMCA: Estudi de l’assoliment dels objectius de l’Escola Municipal de Música – Centre de les arts. Research project carried out by the Escola Superior de Música de Catalunya on behalf of the City Council of L'Hospitalet.

2021: 46th European Music School Forum: Music and Art Education at the Heart of European Society (European Music School Union). Presentation: “Alliances for extending the practice of arts: music schools, the education system and cultural institutions”.

2021: Music Schools as Masters of Collaboration – a European Kaleidoscope: Authorship of the article “Alliances between music schools, the education system and cultural institutions for extending the practice of arts”, in this book (pending publication).

2021: Revista Polièdrica: Article “Lectura entorn de les XII Jornades sobre Inclusió Social i Educació en les Arts Escèniques” (pending publication).

2021: Jornadas de Equipos Directivos de la Unión Española de Escuelas de Música y Danza: Presentation “La visión comunitaria de los centros de las artes”.

2020: V Jornades Arts i Salut (ESMUC): Presentation"“Música per a tothom i cadascú".

2020: I Congrés Nacional de Música d’Arrel: Communication "La Banda Provençana de l'Hospitalet".

2020: El Blog de l’Educació Local (Diari de l’Educació): Article“Escoles de música i arts en temps de confinament: ser-hi com a bandera".

2020: Aliança Educació 360: Article "Les arts escèniques en l’Educació 360: de les experiències a la política".

2020: Fundació Jaume Bofill: Article "“Reconèixer i connectar (educar en la pràctica artística)".

2020: Jornada Anual d’Educació 360: Participation in the reflection and debate space "How do we favor an educational continuum by connecting school time and non-school time?".

2020: II Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya (Associació Catalana de Conservatoris): Communications “Educació artística primerenca a l’EMMCA: un programa interdisciplinari de dansa, teatre i música per a infants de 4 i 5 anys” and “Estratègies d’atenció a la diversitat a l’EMMCA: una resposta per a cada persona”.

2019: Music School Symposium (Arts University of Vienna): Communication “Cultural Policies for the Extension of the Practice of the Arts: the Role of Music Schools”.

2019: Music Music School Symposium (Arts University of Vienna): Communication "Cultural Policies for the Extension of the Practice of the Arts: the Role of Music Schools".

2018: Fòrum Educació XXI (Escola Superior de Música de Catalunya): Communication “ONSTAGE: Music Schools for Social Change”.

Career

Consultancy and external advisory roles

2022: Bofill Foundation: Reporting and drafting of a report on September afternoons in public educational centres

2022: Bofill Foundation: Participation in the seminar "Full-time education policies: international references to build a model in Catalonia”.

2022: National Council for Culture and the Arts: Member of the leading group and the Governing Council of the Arts Forum in Education. Advisory role in determining content, programming, and monitoring of the forum. Reporting on previous focus groups. Moderation of a roundtable during the forum.

2022: Carulla Foundation: Training on "The value of arts in education" as part of the Connexions Programme for educational innovation.

2021: Esparreguera City Council: Project to renew the educational and community project of the Municipal School of Music and Dance. Engaged in communication with the management team, working committees, and the Education Department of the City Council.

2020: Alliança Educació 360 – Escola Superior de Música de Catalunya : Conducting of the webinar "Education and performing arts: generating opportunities in times of crisis".

2019-20: Aliança Educació 360 – Escola Superior de Música de Catalunya: Participation and reporting for the working group “Les arts escèniques en l’educació 360”, penning of the document Educating in artistic practice, an inalienable right"and conducting the presentation webinar.

2019: Education Service of the Diputació de Barcelona: Preparation of the qualitative evaluation of the Panel on Municipal Music Schools 2019.2019: Institut de Cultura de Barcelona, Barcelona City Council, Ajuntament de Barcelona: Development of the studyArtistic itineraries and social reality: analysis and proposals for action on policies aimed at the extension of artistic practice in the district of Sants-Montjuïc"

2016: Thorus Arts: Advisory role in drafting a Management Project for the Mercat de les Flors.

2016-18: Instrumental group BCN216: Management tasks, grant presentation and justification, support for show production, advisory role to the Artistic Direction.

2015-16: Institut Català de les Empreses Culturals, Departament of Culture: Conducting, reporting and drafting of the Plan Integral de Música.

Teaching

He has been a teacher at the Taller de Músics ESEM (2016-19), where he has also been pedagogical coordinator, and teacher at the EMMCA in L'Hospitalet (2016-23), where he has also been part of the management team.

In 2020 she joined the ESMUC teaching team and participates in the design of the Master's Degree in Direction and Management of Artistic Educational Centers. During the 2022-23 academic year, he was a Level 1 teacher for the certification programme in Orff-Schulwerk by Orff Catalunya.