Inscripció

Per accedir al procés de selecció de qualsevol dels màsters que ofereix l'Esmuc (artístic, oficial o propi) és necessari preinscriure's.

Cada màster disposa d'un formulari que conté, entre d'altres qüestions, els criteris de selecció i valoració de les preinscripcions, el termini de preinscripció i de matrícula, i el contacte del coordinador/a. D’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, l’alumnat pot ser admès al màster si compleix els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits propis del títol de màster. 

En el moment de fer la preinscripció, s’haurà d’abonar la quantitat de 30 € en concepte del servei de tramitació de la preinscripció. En cas de preinscripció a més d'un programa, caldrà abonar 30 € per cada preinscripció. Aquests imports no són reemborsables.

Calendari de preinscripció
Data inici Data fi resolució
7 febrer 7 març 22 març
8 març 8 abril 22 abril
9 abril 9 maig 20 maig
20 maig 14 juny 22 juny
Període extraordinari d'inscripció als màsters
6 juliol 27 juliol