Formació

Nascut a Saragossa, comença els seus estudis musicals com a nen cantor de l’Escolania d’Infants del Pilar, sota la tutela de José Vicente González Valle. Posteriorment cursa els ensenyaments d’orgue i clavicèmbal a Saragossa, on obté el Premi Extraordinari Fi de Carrera. Amplia estudis amb Montserrat Torrent i rep també lliçons de mestres com M. Radulescu, M. C. Alain, L. Rogg, F. H. Houbard i K. Schnorr, entre d’altres.

Concerts

Ofereix concerts a Europa, Àsia i Amèrica en els festivals més importants dedicats a l’òrgan i la Música Antiga, com a solista i com a membre de grups de cambra com Ministrils de Marsias, Les Sacqueboutiers de Tolosa, I Turchini i altres. Col·labora com a mestre assistent i cembalista en produccions d’òpera de diferents teatres espanyols, entre les quals destaquen L’Incoronazione di Poppea de Claudio Monteverdi dirigida pel mestre Antonio Florio i La clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart.

Enregistraments

Entre els seus enregistraments com a solista destaquen Tocar amb Art (distingida amb cinc estrelles Goldberg); Organs in Dialogue, amb João Vaz, en el conjunt monumental de la Igreja dos Clergues de Porto, i els CDs titulats Traços dels Ministrils i Invencions de glosses-Antonio de Cabezón amb el grup Ministrils de Marsias (tots dos premiats per diferents institucions).

Recerca

Internacionalment reconegut com a especialista de la música històrica espanyola per a teclat, Javier Artigas ha realitzat l’edició i estudi de les obres per a teclat de Jusepe Ximénez i de Fra Joan Bermudo, publicades per la Institució Ferran el Catòlic (IFC), a més de ser membre de l’ equip científic de el CSIC i la IFC que s’ha encarregat de la transcripció i nova edició crítica de les obres de música per a tecla, arpa i viola de mà d’Antonio de Cabezón. En aquests moments es troba preparant l’edició crítica de les obres per a teclat de Sebastián Aguilera de Heredia.

Docència

Imparteix classes magistrals i seminaris dedicats a la interpretació de la música antiga en nombroses universitats i centres d’educació superior tant a Europa com a Amèrica.

És catedràtic d’Òrgan i Clave i cap de Departament de Música Antiga del Conservatori Superior de Música de Múrcia; acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts Nuestra Señora de la Arrixaca de Múrcia; professor, entre d’altres, del Curs de Música Antiga de Daroca, de la Semaine de l’orgue italien à Saorj i de el Curs de Música Antiga de Callosa d’en Sarrià; del Departament de Música Antiga de l’Escola Superior de Música de Catalunya, i director tècnic de l’Festival de Música Antiga de Daroca i de les Jornades d’Òrgan de Saragossa.