Carles Ill

Departament d'Estudis Culturals i Musicals

cill@esmuc.cat

Metodologies de recerca
Català per a estudiants

Ill Carles

Formació

És filòleg (Universitat de Barcelona, 1986), amb el títol de Màster Universitari en Recerca en Didàctica de la Llengua i de la Literatura (Universitat Autònoma de Barcelona, 2013). Va pertànyer, del 2007 al 2014, al Seminari d’innovació docent del Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL), del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Recerca  • Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escripturaPublicacions

Enllaços

http://www.greal.cat/