Carles Ill

Departament d'Estudis Culturals i Musicals

cill@esmuc.cat

Metodologies de recerca
Català per a estudiants

Carles3 Esmuc

Formació

És filòleg (Universitat de Barcelona, 1986), amb el títol de Màster Universitari en Recerca en Didàctica de la Llengua i de la Literatura (Universitat Autònoma de Barcelona, 2013). Va pertànyer, del 2007 al 2014, al Seminari d’innovació docent del Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL), del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Recerca

Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura

Publicacions

FONTICH, X.; ILL, C. (2012) “Llegir per escriure textos argumentatius”. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 56 (gener-febrer-març).