Publicat el 8 d'abril de 2024

Comparteix a:

Oberta la convocatòria de Beques Anna Riera 2024-2025

Beques Anna Riera 2024 2025

Beques Anna Riera 2024-2025.

Des del 30 de març fins al 15 d’abril, els estudiants de quart curs d’àmbits interpretatius-instrumentals de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) podran participar en les Beques de la Fundació Anna Riera pel pròxim any acadèmic 2024-2025. Es podran concedir fins a nou ajuts econòmics de 4.000 €, dos dels quals seran per a l’àmbit del cant clàssic o de la música antiga. Aquestes beques estan destinades exclusivament per a tots aquells estudiants que cursin els estudis de quart per primer cop i que compleixin tots els requisits generals i acadèmics necessaris. 

Les beques són creades des de l’àmbit privat i estan plantejades amb l’objectiu de facilitar la dedicació completa a l’estudi. La distribució de les beques tindrà en compte, mentre sigui possible, la varietat d’àmbits i d’instruments presentats.   

  • Inscripcions del 30 de març al 15 d’abril
    Audicions: dimecres 24 d’abril

  • Inscripció a les beques en aquest enllaç


Bases de les beques

Per poder optar a una de les Beques Anna Riera cal presentar la candidatura al següent formulari electrònic entre el 30 de març i el 15 d’abril amb una carta de motivació. En aquest escrit l’aspirant haurà d’explicar el motiu i la importància d’obtenir la beca. El dimecres 24 d’abril s’hauran d’interpretar una o més peces davant del tribunal de les beques, i l’endemà, dijous 25 d’abril, s’anunciaran els resultats de les proves. 

Els requisits generals per aconseguir la beca són: cursar per primera vegada el quart curs d’un dels àmbits interpretatius-instrumentals en el curs acadèmic 2024-25, no haver obtingut la Beca Anna Riera en un grau superior amb anterioritat, presentar la carta de motivació, i interpretar una o més peces davant del tribunal de les beques, el dimecres 24 d’abril de 2024. 

Els requisits acadèmics estan regits per nota. Es tindrà en compte la nota de l’instrument principal dels dos darrers quadrimestres avaluats en el moment de presentació de les sol·licituds (2n quadrimestre 2022-23 i 1r quadrimestre 2023-2024), que ha de ser d’Excel·lent o de Matrícula d’Honor. I la nota mitjana global mínima dels dos darrers quadrimestres avaluats en el moment de presentació de sol·licituds (2n quadrimestre 2022-23 i 1r quadrimestre 2023-2024) ha d’assolir, mínim, el Notable. Si no es compleixen un dels dos requisits, caldrà presentar una carta de recomanació del professor/a de l’assignatura d’instrument principal i avalada pel Cap de Departament corresponent. El límit de cartes de recomanació no pot superar els 20 candidats per convocatòria. 

Procediment i obligacions dels beneficiaris de l’ajut

Procediment: 
a) Presentació de candidatures: Del 30 de març al 15 d’abril de 2024, al formulari electrònic.
b) Documentació que ha de presentar l’aspirant: Carta de motivació. 
c) Resolució: 25 d’abril de 2024. 
d) Inici de la col·laboració: 6 de setembre de 2024. 
 
Obligacions dels beneficiaris: 
a) Acreditar el compliment dels requisits i condicions establerts per a la concessió de l’ajut. 
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació previstes per a verificar el compliment i l’efectivitat de les condicions de la concessió de l’ajut que es farà efectiu en dos pagaments, un per a cada quadrimestre. 
c) Continuar durant el curs 2024-25 els ensenyaments oficials a l’Escola Superior de Música de Catalunya. 
d) A sol·licitud de l’ESMUC o de la Institució que ofereix les beques, interpretar un concert en el règim i condicions que s’especificaran en cada cas. 
 
Clàusula final: En cap cas la beca de col·laboració no tindrà efectes jurídic-laborals entre el becari i l’Escola Superior de Música de Catalunya. 

Més informació

Beques de l’ESMUC